Konstfrämjandet Västmanland

2

Konstfrämjandet Västmanland

Arbetsfält för samtida konst (ASK)

Arbetsfält för samtida konst (ASK), är ett projektet där vi på uppdrag av region Västmanland arbetar med att öka intresset och förståelsen för samtida konst i samtlig kommuner i regionen. Projektet löper 2021-2023 och det slutgiltliga målet är att sk
Arbetsfält för samtida konst (ASK), är ett projektet där vi på uppdrag av region Västmanland arbetar med att öka intresset och förståelsen för samtida konst i samtlig kommuner i regionen. Projektet löper 2021-2023 och det slutgiltliga målet är att sk

Oväntade platser/outtalade berättelser, tar ett curatoriskt grepp för att skapa en experimentell verkstad för konst, historia och politik. Projektet ger möjlighet till fem stycken nyproducerade konstnärliga experiment (temporära utställningar, workshoppar och performance) på ett flertal platser i Västmanland. Tanken är att låta Västmanlands unika historia, samtida utmaningar och möjligheter bilda en kuliss för att lyfta platser, berättelser och bilder som riskerar försvinna ur ett kollektiv medvetande, där konsten ges plats för att spekulera kring områdets framtida möjligheter.

 

Vi ser projektet som ett unikt tillfälle att tillsammans med konstnärer undersöka gränser både som i konstnärliga processer och kommuner emellan för att visa på vikten av konstnärliga visioner i byråkratiska processer, i syfte att göra konsten specifik och relevant för platsen. Samtidigt som den bidrar till att stärka och synliggöra det lokala bortom kommunens gränser.

 

Projektet är ett samarbete med samtliga kommuner i Västmanland, som under projektets första år paras ihop två och två för att tillsammans härbergera och utveckla ett konstverk. Förhoppningen är att produktionerna skapar gemenskaper kommunerna emellan och inspirerar till ett samtal kring konst och vad som händer när konstnärer ges möjlighet att producera i direkt relation till en specifik plats, samhälle och samtiden. 

 

Under projektets första år bjuder vi in fem konstnärer att tillsammans med fem lokala konstnärer (som här fungerar som lokala värdar) utvecklar ett platsspecifikt konstverk i Västmanland. Det kommande året skalar vi upp projektet och låter de fem lokala konstnärerna – som under år ett fungerat som värdar – få möjlighet att utveckla varsitt nytt konstverk. Vi satsar även på att utöka vår vision att visa på hur konst är ett experimentellt sätt att se på samtiden och i ett open call 2022, bjuder vi in ytterligare två konstnärer att producera nya verk i Västmanland.