Konstfrämjandet Västmanland

2

Konstfrämjandet Västmanland

Arbetsfält för samtida konst (ASK)

Arbetsfält för samtida konst (ASK). På uppdrag av region Västmanland arbetar Konstfrämjandet med att öka intresset och förståelsen för samtida konst i samtliga kommuner i regionen.
Arbetsfält för samtida konst (ASK). På uppdrag av region Västmanland arbetar Konstfrämjandet med att öka intresset och förståelsen för samtida konst i samtliga kommuner i regionen.

Arbetsfält för samtida konst (ASK) är ett treårigt utvecklingsprojekt som syftar till att stärka infrastruktur och kompetens för bild och form i Västmanland. ASK drivs av Region Västmanland i samarbete med Konstfrämjandet och Västmanlands 10 kommuner.

 

Ett långsiktigt mål för projektet är att i samverkan med konstaktörer i Västmanland skapa förutsättningar för ett Regionalt resurscentrum för konst som kan stärka infrastruktur och kompetens för bild och form i regionen. En annan del i projektet är att kommunerna ska genomföra utställningar, residens och andra konkreta aktiviteter inom samtidskonst i syfte att främja kreativa näringar samt öka utbud och samverkan mellan kommuner.

 

Projektet finansieras av Kulturrådet, Region Västmanland och Västmanlands 10 kommuner med 900 000 kr per år under åren 2021-2023. 

 

Västmanlands unika historia och samtida utmaningar och möjligheter bildar kuliss när kommunerna i Västmanland för andra året i rad utvecklar konstverk på oväntade platser. Det är skulpturala samtidsskildringar i frigolit, mystiska uppdrag i Iran, tillfälliga monument, konstorientering, AR-konst och performance i industrihistorisk miljö. All konst produceras inom ramen för det regionala utvecklingsprojektet Arbetsfält för samtida konst. (ASK) som syftar till tillgängliggörande, nätverksbyggande, samverkan och kompetensutveckling kring samtidskonst. 

 

Konstverk och aktiviteter 2022 

 

Sala/Norberg 

Karin Edvall (f. 1980) är bildkonstnär utbildad på Kungl. Konsthögskolan (2013), Stockholm, och är boende och verksam i Karbenning, Norberg.

I konstprojektet: ”Att berätta en historia och ställa några frågor”​ arbetar Edvall med en familjeberättelse som ska bli en konstfilm. Verket byggs upp kring en brevväxling mellan konstnärens familjemedlemmar under hösten 1975, när pappan var bortrest från familjen för att under några månader jobba i Iran. Karin Edvall sorterar och spekulerar kring uppdraget och den “hemliga aura” som omger uppdraget.

Publiken får vara med i skapandeprocessen och bjuds in till att möta konstnären i ett publikt samtal i Sala under våren, till att se hur filmen utvecklas i Norberg och att själva skriva brev i form av en flaskpostworkshop.

Program:​

14/5 kl 14.00 Täljstenen, Sala. Filmvisning och konstnärssamtal. Karin Edvall och Hilda Ekeroth, Konstfrämjandet.

5/8 – 6/8 Tingshuset, Norberg. Bokdagarna i Bergslagen, filmvisning och flaskpostworkshop​.

 

Köping/Hallstahammar 

Martin Holm (f.1985, Köping) är en Göteborgsbaserad bildkonstnär med Masterexamen i Fri Konst från Akademi Valand 2014. ​

​En skulptural installation, Dead Center, av droppstensformationerna stalagmiter och stalaktiter i frigolit växer dagligen fram under maj månad i en tom butikslokal i Ågången Galleria, Köping. Installationen byggs därefter upp igen i Hallstahammar. Publiken bjuds in att lämna sitt förpackningsmaterial till Holm och kan se hur verket växer fram när Holm håller öppen ateljé i gallerian. 

Holms praktik kan framställas som ett upptäcktsresande genom populärkultur och samtidsfilosofi. Strävan framåt är förankrad i måleri men kantad av kollage och återbruks-tematik, både materiellt och på ett idébaserat plan. Hans skulpturer är ett försök att med alla tillgängliga medel komma underfund med samtidens upplevda kaos. 

Program:

19/5-22/5 Köping, Ågången Galleria

23/5 -27/5 Hallstahammar, Konsthallen, mån, ons 10.00 – 18.00 och tis, tors, fre 10.00 – 17.00.

 

Fagersta/Skinnskatteberg 

Lina Nordenström (f. 1963) är bildkonstnär och grafiker, utbildad vid Grafikskolan i Stockholm (1982-85) och Kungl. Konsthögskolan (2000-02). Lina har tidigare undervisat på Konstfack och på Grafikskolan i Stockholm under många år. Hon arbetar med så kallade “artists books”, offentliga uppdrag, utställningar och performances och är verksam nationellt och internationellt. Lina bor i Stockholm och i Uttersberg där hon tillsammans med Lars Nyberg driver Grafikverkstan Godsmagasinet i Uttersberg (grafikverkstan.se) som förutom den grafiska verkstan också har ett residensprogram.  

Mekanikens Poetik är ett konstevent med poesi/bild/ljud/film (allkonstverk) i industrihistorisk miljö, utarbetat i samarbete mellan Lina Nordenström och ljudkonstnären/improvisationsmusikern Sten Sandell. 

Verket är ett allkonstverk, med inspiration från de industrihistoriska miljöer där verket ska presenteras, i form av poesiläsning, ljudverk, projicerade stillbilder och filmsekvenser, performance-framföranden med skrivmaskin och boktryckspress. Tillsammans bildas ett collage, ett verk som kommer att framföras som en form av poesiprogram på 45 minuter – 1 timme. Därefter kommer delar av verket, det vill säga ett urval av bilder, objekt och filmsekvenser att finnas kvar under fyra dagar i respektive lokal, tillgängliga för besökare att ta del av.​ 

Program:​

20/8  – 24/8 kl Karmansbo Smedja

27/8 – 31/8 Kraftstationen i Västanfors

 

 

Västerås/Surahammar 

Robert Pörschke (f. 1972) är bildkonstnär som utbildats på Umeå Konsthögskola och är uppväxt i Hallstahammar men som bor numera i Stockholm. Under sin uppväxt var han ofta i Surahammar där han hade sin mormor och morfar. Robert är utbildad på Umeå Konsthögskola och har jobbat med konstmusik och fotografi.​ 

Work/Play – Play/Work  Pörschke gör två immateriella digitala skulpturer, 3d-collage av fotogrammetri-material som bygger på fotografier dokumenterade av platser i Surahammar och Skultuna. Skulpturerna som ska göras tillgängliga genom Augmented Reality-teknik (AR) genom Regionens app KulutrarvsberättARna, och/eller genom t ex video online – oavsett tillgängliga via egen telefon och kopplat till att man som besökare befinner sig på en viss geografisk plats.​ Verkets tema utforskar relationer och gränsdragningar mellan arbete och fritid, mellan lek och allvar – genom paralleller i arkitektur och formgivning.​ Det konstnärliga konceptet är tänkt att undersöka gränsen mellan två andra, till synes motpoler: det bekanta och det abstrakta. Vad händer när man riktar uppmärksamheten till människans vilja att söka mönster i det abstrakta, repetition och mönster ur kaos och intet, och ställer det emot det bekanta, det vardagliga man kanske lever med varje dag? 

Program:​

Ej färdigt

 

 

Arboga/Kungsör 

Jenny Käll (f. 1989) är bildkonstnär, utbildad 2018 Master of Fine Art, Umeå Konsthögskola, född i Kungsör, boende och verksam i Örebro.

Temporära Monument är ett skulpturprojekt i stadsrummet i Arboga, samt Lockmora Friluftsgård i Kungsör där Käll arbetar med temporära skulpturala gestaltningar med uttryck och installationer som rör sig i gränslandet mellan det figurativa/abstrakta, beständiga/flyktiga och objekt/kropp. Där ord som lager, transformation och förklädnader ofta är centrala. Kan kommunikation som vilar i ting tala till oss (människor som också är ting) och berätta något om oss själva? De senaste åren har frågan varit en drivkraft för Käll, och ständigt närvarande i denna materialdrivna praktik.​ I Arboga pekar Käll med ett poetiskt språk på konflikter mellan stadsutveckling och bevarande av kulturhistoriska värden. I Lockmora kan publiken med hjälp av en karta leta sig fram till skulpturala gestaltningar i skogen.

Program:​

10/8 – 13/8 Invigning under medeltidsdagarna I Arboga. tillfälliga skulpturer i stadsrummet, Arboga.

10/8 – 13/8 Barnworkshop under medeltidsdagarna I Arboga, prova konstnärens metod, pilar i stadsrummet. Vad tycker barnen är viktigt? Workshop leds av konstnären. Arboga, Medeltidsdagarna i Arboga.

samt Konstorientering i Kungsör. Hitta konstverk vid Lockmora Friluftsgård med hjälp av karta.

 

 

ASK ÅR 1, 2021

 

Konstfrämjandet i samarbete med Västmanlands 10 kommuner och ett tiotal konstnärer genomför under 2021 konstprojekt på oväntade platser i Västmanland. Konstnärerna är på plats runt om i länet för att utveckla sina konstprojekt ur ett lokalt perspektiv.

 

Ett tiotal konstnärer medverkar i de fem konstprojekt som nu pågår på oväntade platser i Västmanland. Alltifrån EPA-traktorer till intressanta lokala historier och platser i Västmanland uppmärksammas i utställningar, workshops, seminarier. Konstprojektetens gemensamma tematik under 2021 är Oväntade platser/outtalade berättelser.

Förutom att resultera i konst, prövas också nya metoder för att skapa konst i offentliga miljöer. Västmanlands tio kommuner samarbetar parvis kring konstprojekten som involverar fyra lokala och fem gästande konstnärer. De lokala konstnärerna står under det första året 2021 som lokala värdar eller samarbetspartners för de gästande konstnärerna, för att under år 2022, likt en stafett, utveckla egna konstprojekt.

Konstfrämjandet står för konstnärlig ledning och producerar utställningarna i samarbete med samtliga kommuner i Västmanland.

 

Oväntade platser/outtalade berättelser

 • Hallstahammar, Helena Lund Ek, Sporthallen i Hallstahammar, Skantzgatan 1, oktober-december.
 • Köping, Helena Lund Ek, Köpings bad och sport, (ta med badkläder, målningen ses från poolen), oktober-december.
 • Västerås, Robert Pörschke, Bildningsrum, Hammarby kvartersbibliotek, 11 november – januari 2022.
 • Surahammar, Nina Svensson, Bildningsrum, Surahammars stadsbiblioteket, 11 november – januari 2022.
 • Norberg, Sahar Burhan, Karin Edvall Nod, 23-24 juli – workshop.
 • Sala, Sahar Burhan, Mimmi Tollerup, Karin Edvall, Nod, 23 oktober – workshop och 27 november – utställning.
 • Fagersta, Malin Lobell, Lina Nordenström, Akustikreservatet i Uttersberg bjuder in, Fagersta bibliotek, 16 oktober kl. 12.00-12:30.
  Skinnskatteberg, Malin Lobell, Lina Nordenström, Akustikreservatet i Uttersberg bjuder in, Uttersberg, 17 oktober, kl. 13.00-16.30.
 • Arboga, Ravi Govender, Din dröm. Min verklighet i din bil, ljudverk i form av radioreklam, (datum ej bekräftat november/december).
 • Kungsör, Ravi Govender, Din dröm. Min verklighet i din bil, ljudverk i form av radioreklam, (datum ej bekräftat november/december).

 

 

Arbetsfält för samtida konst (ASK)år 2

 

Martin Holm under arbetet med Dead Center i Kungsör och Hallstahammar. Foto: Hannah McDonald

Arbetsfält för samtida konst (ASK)