Konstfrämjandet Västmanland

2

Konstfrämjandet Västmanland

Arbetsfält för samtida konst (ASK)

Arbetsfält för samtida konst (ASK), är ett projektet där vi på uppdrag av region Västmanland arbetar med att öka intresset och förståelsen för samtida konst i samtlig kommuner i regionen. Projektet löper 2021-2023 och det slutgiltliga målet är att skapa förutsättningar för ett Regionalt resurscentrum för konst i Västmanland.