Styrelse 2023-2024

Årsmötet ägde rum på Café Mosaik i Västerås den 24 maj 2023. Vi tackar avgående ordförande Leif Jonsson och avgående ledamöterna Malin Andersson och Susanna Hodin för ert fina arbete genom åren. Samtidigt välkomnar vi Klas Olsson och Maline Ardesjö in i styrelsen.

Simon Lindblom ordförande

Björn-Owe Andersson KRO-representant

Nora Kvassman ordinarie ledamot

Susanne Torstensson ordinarie ledamot

Anna Törrönen ordinarie ledamot

Klas Olsson ordinarie ledamot

Maline Ardesjö ordinarie ledamot

Ola Öhlin ordinarie ledamot