Dokument

Årsmötesprotokoll

Protokoll Konstfrämjandet Västmanlands årsmöte 2020
Protokoll Konstfrämjandet Västmanlands årsmöte 2019

Verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner

Verksamhetsberättelse 2020 och verksamhetsplan 2021
Verksamhetsberättelse 2019 och verksamhetsplan 2020
Verksamhetsberättelse 2018 och verksamhetsplan 2019

Rapporter

Tro, hopp och konst. Konst som politiskt verktyg.

En forskningsrapport om Statens konstråds satsning Konst händer 2016–2018, av Monica Sand, konstnär och forskare

Konst händer syftade till att berika miljonprogrammet med konst och att aktivera ett socialt engagemang.
Av 153 ansökningar valdes 15 platser ut fördelade över Sverige. Utifrån forskningsfrågan: På vilket sätt kan konst och kultur bidra till att skapa delaktighet och makt över platser där människor bor och lever? följde Sand de konstnärliga arbetsprocesserna på några platser med syftet att bidra till en fördjupad diskussion om konstens roll i komplexa samhällsprocesser. Permanenta lokaler visade sig vara avgörande för lokalt inflytande men i flera fall stod satsningens syfte i motsats till andra samhällsprocesser där rumsliga resurser som skolor, bibliotek och möteslokaler lagts ner. En risk med områdesbaserade insatser är att konsten instrumentaliseras och att lokalsamhällets inflytande blir symboliskt och utan långsiktig inverkan på den egna situationen.