Ida Lindgren & Isabelle Engman Bredvik — Den enklaste vägen är inte alltid rakt fram

Ett samarbete mellan Konstfrämjandet Västmanland och Aguelimuséet i Sala.

‼️

Videoverk 17 min
Vernissage lördag 13 mars kl 13
13 april - 4 maj i Travershallen på Aguelimuséet i Sala

Isabelle Engman Bredvik och Ida Lindgren arbetar med filmens beståndsdelar i relation till det underjordiska rummet och Sala Silvergruva. Utställningen utgår från gruvans kropp och den mytiska historien.

Videoverket Den enklaste vägen är inte alltid rakt fram är skapat utifrån erosionsprocessernas rörelser i, och förflyttning av, landskapet. Vattnet har en lyhördhet gentemot andra material som ger uttryck för motstånd. En lyhördhet som även de tidiga gruvarbetarna hade, som byggde på en intuitiv praktisk kunskap om mineralernas rörelse och bergets sprickbildning utifrån ådringen. När Gustav Vasa effektiviserade silverbrytning i Sala för att öka lönsamheten, var den praktiska kunskapen inte värd något och stora ras uppstod.

Med en kroppsmonterad kamera har Ida Lindgren filmat rörelserna genom gruvgångarna. Det dolda och det synliga blir aktivt genom ficklampans/pannlampans sökande. I ljudet finns vattnets konstanta porlande, droppande.

Ida Lindgren, konstnär och filmare, utforskar hur makt manifesterar sig i olika rum i samhället och hur detta tar sig uttryck i våra kroppar. Med utgångspunkt i relationen mellan omsorg och kontroll, ställer hon frågor om strukturers inflytande över såväl människans som materialens agens.

Isabelle Engman Bredvik, uppvuxen i Norberg och verksam i LA, är kompositör till film men släppte också en soloskiva 2023 med hemstaden Norberg som främsta inspirationskälla. Isabelle är också initiativtagare till samarbetet med Sala Silvergruva där de planerar en utställning sommaren 2025.

Filmstill från Sala Silvergruva

Konstnärerna och Konstfrämjandet Västmanland finns på plats och berättar om sitt arbete.

Ett samarbete mellan Konstfrämjandet Västmanland och Aguelimuséet. Utställningen är en del av Konstfrämjandet Västmanlands utställningsserie Risk of Collapse.

Utställningen finansieras av Kulturbryggan, Kulturrådet, Region Västmanland och Folkrörelsernas Konstfrämjande.

Visa alla