ASK, Arbetsfält för samtida konst, år två — pågående projekt

Jenny Käll, "Mellan rum." Installationen består av flera verk som kan ses i mellanrummen mellan husen ner mot ån i Arboga 15/8 - 18/9 2022. Foto: Jenny Käll

Under sommaren och hösten bildar Västmanlands unika historia, samtida utmaningar och möjligheter kuliss till en ny omgång samtidskonst på oväntade platser i länets samtliga kommuner.

Karin Edvall visade i maj ett nedslag i processen med arbetet med sin film “Att berätta en historia och ställa några frågor ” på Aguelimuséet i Sala och senare på Bokdagarna i Norberg. Hon delade även med sig av sig arbete i form av ett konstnärsamtal.

Martin Holm arbetade i Köping och Hallstahammar med skulptur i frigolit i projektet “Dead Center”, även där kunde publiken följa processen i hans öppna ateljé i Ågångens galleria i Köping.
I Arboga har Jenny Käll just haft vernissage på sitt verk “Mellan rum”. Hon visar temporära skulpturer av bland annat återanvänd marmorsten i mellanrummen mellan husen ner mot ån. Installationerna kan ses fram till 19 september.

Den 20/8 kl 14 gör Lina Nordenström och Sten Sandell en performance och totalinstallation i Karmansbo Smedja i Skinnskatteberg, verket “Mekanikens Poetik” kan ses lördag- tisdag 24/8 kl. 13-16. Adress: Karmansbo 21, Kolsva. Därefter återuppförs hennes perfomance i Västanfors Kraftstation, Fagersta den 27/8 kl 14. Installationen är tillgänglig för besökare t.o.m. 31 augusti. Helgtider: 11-17, vardagar: 15-18. Adress: Kraftstationen i Västanfors, Västanfors.

Work/Play är titeln på Robert Pörsckes digitala skulptur i KulturARvsberättarnas app Hubbla, som invigs den 10/9 på Brukets dag i Surahammar. Adress: Bruksmuseet, Surahammar.
I Kungsör kommer Jenny Käll arbeta vid Lockmora Friluftsgård, även här med tillfälliga installationer. Adress: Lockmora 114, 736 91 Kungsör. Öppning i oktober.

Under planering är även en workshop på Skultuna bibliotek där deltagarna kan gå på upptäcksfärd med Robert Pörschkes verk i appen Hubbla.

Mer om ASK:

Arbetsfält för samtida konst (ASK) är ett treårigt utvecklingsprojekt som syftar till att stärka infrastruktur och kompetens för bild och form i Västmanland. ASK drivs av Region Västmanland i samarbete med Konstfrämjandet och Västmanlands 10 kommuner.

Ett långsiktigt mål för projektet är att i samverkan med konstaktörer i Västmanland skapa förutsättningar för ett Regionalt resurscentrum för konst som kan stärka infrastruktur och kompetens för bild och form i regionen. En annan del i projektet är att kommunerna ska genomföra utställningar, residens och andra konkreta aktiviteter inom samtidskonst i syfte att främja kreativa näringar samt öka utbud och samverkan mellan kommuner. Projektet finansieras av Kulturrådet, Region Västmanland och Västmanlands 10 kommuner med 900 000 kr per år under åren 2021-2023.

Visa alla