Konstfrämjandet Västmanland

2

Konstfrämjandet Västmanland

Konsthall Ur & Skur

En konstnärsdriven lekplats för barn, unga, vuxna och äldre under bar himmel.
En konstnärsdriven lekplats för barn, unga, vuxna och äldre under bar himmel.

Konsthall Ur och Skur – i skala 1:1 på Råby


Konstfrämjandet Västmanland i samarbete med Västerås konstmuseum startar i slutet av juli Konsthall Ur och Skur på Råby, en konstnärsdriven lekplats för barn, unga, vuxna och äldre under bar himmel. Arbetet är en stadsdelslek för alla åldrar där makthavare, allmänheten, näringslivet och föreningslivet bjuds in att leka med tanken på vad ett rum för kultur är och kan vara. I en ännu outnyttjad del av lekparken mellan Tornsvalegatan och Lövsångargatan skapas under sommaren en mötesplats för workshops, stadsdelsmöten, knytkalas och odling i parken. I mitten av konsthallen har det 10 meter långa Råbybordet byggts efter ett koncept av formgivaren Vidar Hertov som i samarbetet med Konstfrämjandet Västmanland tagit fram en ritning och en manual till ett kollektivt stadsdelsbord, enkelt att bygga själv. Runt bordet startas successivt odlingslådor upp som grannar, konstnärer och gäster bjuds in att forma och sköta om. På så vis bildar bordet interiören och odlingslådorna bildar väggarna på konsthallen.


Till Konsthall Ur och Skur har konstnären Linnea Hansander bjudits in för att skapa ett konstverk tillsammans med barn på Fredriksbergsskolans sommarlovsfritids och andra som vill vara med.
I Linneas arbete Leken kommer hon att med barnen undersöka sociala gränser och markörer för vad lek är, kan och får vara. De kommer under sommaren dyka upp på oväntade platser på Råby där de bjuder in till de lekar som de har uppfunnit.


Den 31 augusti kl 15.00-20.00 avslutas sommarens konstnärliga arbete med en utställning på Konsthall Ur och Skur. Det blir en gårdsfest med mat och en scen med musikern och poeten Jonas Filling som (z)scenmästare, en presentation av Linnea Hansanders verk Leken som gjorts tillsammans med barnen från Fredriksbergskolan/sommarlovsaktiviteterna, en presentation av konstnären Fikret Atay med visning av ett urval av hans filmer och en screening i samverkan med Västerås konstmuseum. Detaljerat programblad kommer i början av augusti.


Att använda lek som huvudingrediens i ett konstnärligt skapande har en lång tradition på Råby med den historiska startpunkten Ballongen 1969 (Nielsen, Sohlman) som var ett tidigt konstprojekt där barnets kreativitet gavs en framskjuten plats i samtalet om hur vi bygger ett solidariskt samhälle tillsammans. De senaste 5 åren har Konstfrämjandet Västmanland och Västerås konstmuseum årligen skapat konst på Råby (Dungen/Wätte, Törrönen, Wid, Beutler/Råby Planet, Billing m.fl.). Konstfrämjandet Västmanland och Västerås Konstmuseum vill med den här satsningen väcka tanken på långsiktighet kring konst på Råby och ser arbetet som starten på en hållbar modell som samlar in all den kunskap kring kreativitet, lek och konst som gjorts på Råby med barn, unga, vuxna och äldre genom åren. En helt egen Råbymodell att vara stolt över och att sprida.


Arbetet sker i samarbetet med Bostads Mimer AB / Gröna Mimer, Hyresgästföreningen, Folkrörelsernas Konstfrämjande, Urban utveckling och Lyktan.


Konsthall Ur och Skur och sommarlovsaktiviteterna på Fredriksbergsskolan görs med stöd av Västerås Stad.


Illustration av: Marcus Ivarsson


Flyer med program