Konstfrämjandet Västmanland

2

Konstfrämjandet Västmanland

Konsthall Ur & Skur

En konstnärsdriven lekplats för barn, unga, vuxna och äldre under bar himmel.
En konstnärsdriven lekplats för barn, unga, vuxna och äldre under bar himmel.

***Konsthall i ur och skur – återkomsten 2021***

Konsthall Ur & Skur