Om En Kulturvän

Just nu pågår projektet En Kulturvän på Råby!

Vi bjuder in till samtal och ett gemensamt skapande som tar sin utgångspunkt i våra olika kunskaper och erfarenheter, helt oberoende av vilket språk vi talar och kulturell bakgrund.

Ett syfte med projektet är just att visa på hur mycket vi kan göra tillsammans
även om vi inte behärskar varandras språk, samtidigt som vi lär känna varandra, skapar och lagar mat tillsammans.

Vi söker kulturintresserade deltagare som är nya i Sverige och deltagare som varit här länge. Tillsammans får ni möjlighet att bli kulturvänner och starta egna skapande projekt med stöd av konstnärer och mötas kring kulturella aktiviteter.

Genom att berätta, fika och skapa tillsammans lär vi känna människor från olika kulturella bakgrunder och med olika erfarenheter. Kom och presentera ditt yrke, ditt intresse eller något du alltid velat prova.

Vi träffas på olika platser på Råby, t.ex. mötesplats Råby och i Konsthall Ur och Skur. Vi gör också studiebesök och workshops i andra stadsdelar och i länet.

Det är gratis att delta! Projektet pågår fram till sommaren 2020 och avslutas med gårdsfest och utställning.

Deltagandet sker frivilligt och du kan anmäla dig när som helst under projektets gång. Kom och prova på!

Ta gärna med dig barnen, vi har aktiviteter även för dem!

Arrangeras i samarbete med Västerås stad och i samverkan med bl.a. Mötesplats Råby, Råby Aktivitet och Konferens, Råby bibliotek, ABF Västmanland, Bostads Mimer Ab, Urban Utveckling

Visa alla