Om Ballongen – lek på riktigt

Hur ser vi till barnet när vi formar vårt samhälle? Vi pratar ofta om att barnperspektivet ska vara vägledande, men inte sällan får barnets eget perspektiv stå tillbaka för andra intressen. Västmanland var en gång en föregångare inom utemiljö för barn, genom utmanande bygglekar och fritidslekar. Idag finns i princip inga av dessa kvar, utan leken förpassas alltmer till välorganiserade lekytor med säkerhet som främsta prioritet. Frågan är hur kunskapen om den fria leken har förvaltats och uttrycks i våra städer idag. Vad missar vi när vi inte gör plats och utrymme för fri lek? Vad händer när barnen själva får bestämma hur de ska röra sig och var de vill leka?

Konstprojektet Ballongen – lek på riktigt, undersöker frågor kring barnets frihet och begränsningar i stadsrummet. Med utgångspunkt i den stora bygglekplatsen Ballongen som stod på Råby i Västerås 1968–69, utformar konstnärer nya ytor för lek och konstnärligt skapande för barnen på Råby. Under 2015–2017 samlar vi in västmanlänningarnas minnen av lekplatser, presenterar samtal och slutligen en utställning om den fria leken på Västerås konstmuseum, sommaren 2017.

Bakgrund. Under den idag legendariska utställningen Modellen. En modell för ett kvalitativt samhälle (1968, Moderna Museet) ställdes frågan om barns lek kunde bidra till en mer humanistisk samhällsplanering med ökad livskvalitet? Genom att bygga om museet till en stor bygglekplats för barn bad man oss (vuxna) omvärdera barnets plats i samhället. Idag har Modellen. En modell för ett kvalitativt samhälle blivit en tidlös klassiker som lyfts fram i många diskussioner kring barnets kreativa utrymme. Vad däremot få vet om är att efter stängningen av Modellen på Moderna Museet flyttades hela utställningen till miljonprogramstadsdelen Råby i Västerås. Här, bland de nybyggda husen på Råby, uppfördes den i en ny skepnad av lokala krafter och fick namnet Ballongen.

Frågan om barnets plats för lek i staden är lika aktuell idag, när staden förtätas och lekplatser standardiseras. Ballongen – lek på riktigt bjuder in samtidskonstnärer in för att arbeta tillsammans med barn och ungdomar på Råby. Under hösten 2015 inleds projektet med att barn på Råby tillsammans med konstnärerna Anna Törrönen, Dan Wid och Marcus Ivarsson skapar en ny kreativ verkstad på Knytpunkten, Råby. Under 2016 fortsätter konstnären Ruben Wätte arbeta med konstverket Dungen på Råby. Verket som görs i en skogsdunge är en temporär odlings- och aktivitetszon, som bygger på tilliten till barnets egen förmåga.

Ballongen – lek på riktigt genomförs av Västerås konstmuseum, Västmanlands läns museum, Konstfrämjandet Västmanland, Folkrörelsernas Konstfrämjande och Knytpunkten på Råby. Projektet görs med stöd från Kulturrådet, Västerås stads sociala resursfond, Sparbanksstiftelsen Nya och Bostads AB Mimer.

Kontakt
Har du frågor, kommentarer eller funderingar om projektet Ballongen – lek på riktigt? Kontakta curator Katrin Ingelstedt.

Visa alla