Konstnärliga möjligheter och förutsättningar

  • Platsen och materialet kan ses som residensets hörnstenar som du som konstnär kan förhålla dig till i arbetet. Furuträet som Kanalbolaget har magasinerat är ett spillmaterial som blivit över under renoveringen av slussportarna. Även sten från slussarna finns att tillgå.

  • Residenset innehåller goda förutsättningar för dig som är intresserad av att arbeta med sten och trä. Det finns tillgång till en stor välutrustad verkstad där ett pågående renoveringsarbete med slussarna kommer att löpa parallellt med ditt arbete.

  • Vistelsen ska mynna ut i ett tillfälligt publikt verk som ska visas i form av en utställning i parkmiljön. Konstverk kan efter överenskommelse förvaltas av Kanalbolaget och placeras tillfälligt i någon av Ekomuseums unika miljöer.

  • Vi ser positivt på teoretiska ingångar i arbetet och ser det skulpturala arbetet som ett nav som andra uttrycksmedel kan kombineras med. Det finns förutsättningar för att arbeta stort och experimentera, vilket vi uppmuntrar.

  • Som konstnär bör du ha en samtida konstnärlig praktik och vara orienterad på den samtida konstscenen. Eftersom tiden för vistelsen är begränsad är det viktigt att du är en person som kan arbeta efter en tidsplan.

  • Det finns även goda förutsättningar för dig som är intresserad av platsens historia, med möjlighet till studiebesök i Strömsholms kanals arkiv, personlig guidning i Skantzenområdet samt en guidad tur till flera av Ekomuseums besöksmål.

  • Ekomuseum Bergslagen har ett viktigt kulturpedagogiskt uppdrag och workshops med barn och unga är en del av arbetet också inom residenset. Formen för det arbetar vi fram tillsammans med dig. Residenset kommer innebära en regelbunden kontakt med en publik i form av öppen ateljé, presentationer och workshops. Vi vill att ditt arbete som konstnär parallellt ska kunna inspirera fler till eget skapande och att du kan vara med och skapa en dialog med omgivningen lokalt. Ett pedagogiskt intresse är därför meriterande.

Visa alla