Konsthall Ur och Skur — i skala 1:1 på Råby

Konstfrämjandet Västmanland i samarbete med Västerås konstmuseum startar i slutet av juli Konsthall Ur och Skur på Råby, en konstnärsdriven lekplats för barn, unga, vuxna och äldre under bar himmel. Arbetet är en stadsdelslek för alla åldrar där makthavare, allmänheten, näringslivet och föreningslivet bjuds in att leka med tanken på vad ett rum för kultur är och kan vara. I en ännu outnyttjad del av lekparken mellan Tornsvalegatan och Lövsångargatan skapas under sommaren en mötesplats för workshops, stadsdelsmöten, knytkalas och odling i parken. I mitten av konsthallen har det 10 meter långa Råbybordet byggts efter ett koncept av formgivaren Vidar Hertov som i samarbetet med Konstfrämjandet Västmanland tagit fram en ritning och en manual till ett kollektivt stadsdelsbord, enkelt att bygga själv. Runt bordet startas successivt odlingslådor upp som grannar, konstnärer och gäster bjuds in att forma och sköta om. På så vis bildar bordet interiören och odlingslådorna bildar väggarna på konsthallen.

Till Konsthall Ur och Skur har konstnären Linnea Hansander bjudits in för att skapa ett konstverk tillsammans med barn på Fredriksbergsskolans sommarlovsfritids och andra som vill vara med.

Läs mer här

Visa alla