Bokrelease — Den fria leken. Modellen, Ballongen och konsten som aktion

Västerås konstmuseum, 1 juni 2017

I samband med vernissage av utställningen Den fria leken på Västerås Konstmuseum släpps även boken Den fria leken. Modellen, Ballongen och konsten som aktion.

Redaktör Katrin Ingelstedt. Grafisk form Aron Kullander-Östling.

Boken är en fördjupning av projektet Ballongen – lek på riktigt. Här presenteras texter av konstnärerna Ruben Wätte, Anna Törrönen, Marcus Ivarsson och Max Green Ekelin samt curator Katrin Ingelstedt, som deltagit i att bygga upp konsten som en del av stadsdelen Råby, Västerås under 2015-2017. Författaren Gunilla Lundahl och konstnären Mats Eriksson Dunér samt journalisten Rolf Olle Nilsson ger en historisk fördjupning av lekaktionerna Modellen. En modell för ett kvalitativt samhälle (1968) och Ballongen på Råby (1969). Med utgångspunkt i dessa historiska konstnärsdrivna initiativ, ges ytterligare exempel på hur konsten som aktion kan fungera och bli en del av stadsbilden och samhället.

Boken presenterar även utställningen Den fria leken på Västerås konstmuseum och verk av medverkande konstnärerna: Johanna Billing, Gabo Camnitzer, Adelita Husni-Bey, Mats Eriksson Dunér, Priscila Fernandes, Jacob Kirkegaard och Alicja Rogalska. Utställningen pågår 1.6 – 27.8 på Västerås konstmuseum.

Som en del i boken Den fria leken. Modellen, Ballongen och konsten som aktion presenteras verk av Konstfackstudenterna Linnea Hansander, Caroline Joo, Joel Widerberg och Jonas Karén. Kursen Ballongen: Sociala praktiker och platsens betydelse genomfördes på institutionen för konst på Konstfack, under hösten 2016 och våren 2017.

Den fria leken. Modellen, Ballongen och konsten som aktion ges ut av Folkrörelsernas Konstfrämjande i samarbete med Västerås konstmuseum, Västmanlands museum, Konstfrämjandet Västmanland och Konstfack.

Release och vernissage: 1 juni 2017 kl 18. Kulturminister Alice Bah Kuhnke invigningstalar kl 18.

Boken finns även att köpa på Konstfrämjandets kansli på Swedenborgsgatan 1. Pris 200 kr.

Mer info om Ballongen – lek på riktigt: http://vastmanland.konstframjandet.se/projekt/ballongen/

Visa alla