ASK Arbetsfält för samtida konst, år 2 — Tillfällig samtidskonst gästar oväntade platser i Västmanland

Ågårdar i Arboga. Aktuella i Jenny Källs verk skapat specifikt för platsen.Foto: Konstfrämjandet

Inom ramen för det regionala utvecklingsprojektet Arbetsfält för samtida konst (ASK, 2021-2023) visas samtidskonst i Västmanlands samtliga kommuner. Under tematiken “Oväntade platser/outtalade berättelser” tas ett curatoriskt grepp för att skapa en undersökande verkstad för konst, historia och aktuella samhällsfrågor.

Västmanlands unika historia, samtida utmaningar och möjligheter bildar kuliss för att lyfta platser, berättelser och nya perspektiv som undersöks genom konsten. Tillfälliga utställningar och offentliga konstverk, konstnärlig performance och annan programverksamhet kring samtidskonst pågår på olika platser i Västmanland under maj till oktober månad 2022.

Under projektets andra år, 2022, utvecklar fem konstnärer med lokal anknytning varsitt platsspecifikt konstverk i Västmanland.

ASK och de konkreta konstaktiviteterna runtom i länet tillgängliggör samtidskonst för en bred allmänhet. ASK innebär också en regional samverkan och kompetensutveckling kring samtidskonst och offentlig konst i syfte att stärka infrastruktur och kompetens kring bild- och formkonsten i Västmanland.

“ASK är en oerhört viktig möjlighet till tillgängliggörande, nätverksbyggande, samverkan och kompetensutveckling kring samtidskonst. Att medverka till ett nyväckt och allt större intresse för konst är inte bara viktigt utan dessutom fantastiskt roligt. I Fagersta kommun, upplever jag att vi nu pratar minst 100 % mer konst än tidigare. Samtidskonsten bär den där genuint viktiga förmågan att skapa mening, vara identitetsskapande för en plats, engagera och samtidigt stärka social hållbarhet och demokrati genom att verka för yttrandefrihet. Det behövs verkligen mer samtidskonst i vår tid,”

Lena Sundholm, Kultur- och fritidschef i Fagersta kommun

Läs mer om konstaktiviteterna inom ASK här.

Visa alla