Konstfrämjandet Västmanland

2

Konstfrämjandet Västmanland

Vad ingår i residenset?

Boende

 • Kanalbolaget tillhandahåller en nyrenoverad gästbostad för konstnären. Bostaden är en slussvaktarbostad precis intill Strömsholms kanal vid trippelslussen i centrum av Hallstahammar. Boendet består av tre rum och kök, möblerat för fyra personer. Familjemedlemmar är välkomna. Kyl, frys, spis, vatten och badrum finns och bostaden är utrustad för sommarboende. Huset har en egen trädgård med syrenberså och utemöbler. Miljön är från 1850-talet invändigt och utvändigt, med utedass och torr toalett 1 våning upp. Bostaden ligger i en vacker historisk miljö, både huset och miljön runtomkring är byggnadsminnesförklarad.

Arbetslokaler

 • Under residensvistelsen får konstnären tillgång till en välutrustad 1200 kvm2 stor kanalbyggnadshytta med träverktyg, svetsavdelning, ett mindre snickeri, omklädningsrum, fikarum samt dusch- och tvättmöjligheter.
 • Vid starten får konstnären en introduktion i verkstaden.  Konstnären arbetar sida vid sida med slussrestauratörer under residensperioden. Övriga arbetslokaler eller platser utomhus kan ordnas efter överenskommelse.

Tidsplan

 • Ansökningsperiod 16 mars – 20 april
 • Samtliga sökande får besked i slutet av april.
 • Förstudie- och workshopvecka: 13 – 20 juni
 • Residensperiod: 1 – 20 augusti
 • Vistelsen är uppdelad i två perioder och inleds med en förstudie- och workshopvecka i juni då konstnären i samarbete med Konstfrämjandet Västmanland gör ett planeringsarbete och leder ett antal workshops för barn och unga. Vi erbjuder även studiebesök till flera av Ekomuseum Bergslagens besöksmål samt en guidad tur på Skantzenområdet.
 • Huvuddelen av konstnärsresidenset äger rum mellan den 1 och 20 augusti och mynnar ut i en utställning och en presentation av arbetet.

Arvode

 • Du erhåller som konstnär ett arvode på 33 200 kr exkl. moms för medverkan i residenset i augusti.
 • Arvodet inkluderar medverkan i samtal/föreläsning, ett öppet ateljétillfälle samt en presentation för allmänheten.
 • Förstudieveckan i juni arvoderas till en summa av 12 600 kr exkl.  moms och inkluderar medverkan i planeringsarbete, möten, studiebesök och ledandet av 2 workshops för barn och unga. Ytterligare workshops kan tillkomma efter överenskommelse och arvoderas separat enligt KRO:s arvodesrekommendationer.
 • Ersättning för resor från Västmanland eller närliggande regioner utgår enligt överenskommelse. Konstnären står själv för måltider under residensperioden.
 • Konstnärsgrupp delar på samma summa.
 • Den utvalda konstnären tecknar avtal för residensuppdrag och arvode med Konstfrämjandet Västmanland.
 • Konstnären skall vara försäkrad eller själv teckna lämplig försäkring för residensvistelsen.

Inom ramen för residensvistelsen har konstnären tillgång till

 • Stora mängder historiskt furuträ/spillvirke från renoverade slussportar. Materialet har hög täthet.
 • Handhuggen sten
 • Järn, spik och bultar
 • Verktyg
 • En välutrustad verkstad med svetsavdelning, träbearbetning/snickeri och travers
 • Möjlighet till guidat besök till Strömsholms kanals arkiv
 • Personlig guidning till skolmuseet, kanalmuseet, verktygsmuseet och museiebostaden i området Skantzen
 • Studiebesök till flera av Ekomuseum Bergslagens besöksmål

Magasinerat furuträ

Bultar och järn

Kanalbolagets VD Carina Janzon framför en del av materialet