Konstfrämjandet Västmanland

2

Konstfrämjandet Västmanland

Presentationsbrev från oss

Ekomuseum Bergslagen 

Välkommen till Bergslagen, eller om du redan bor här välkommen ändå till Ekomuseum Bergslagen. Jag gissar att du lägger märke till naturen här. Skogar och berg, sjöar och vattendrag. Inte så konstigt för det är ju vackert. Naturen och naturens resurser är förutom vackra också grunden och förutsättningen till Bergslagens historia som ett av Sveriges främsta järnproducerande område.

Väl på plats i ekomuseet kommer du att upptäcka att det finns nästan 70 väldigt olika kulturhistoriska miljöer att ta del av. Trots sina olikheter berättar alla platserna om Bergslagens gemensamma nämnare, dess industrihistoria. Här finns djupa gruvhål, rödmålade bergsmansbyar och finnmarkskultur, restaurerade och förfallna industribyggnader, hammare, smedjor och vattenhjul och häftiga industrirum med samtida konst i. Dessutom vackra bruksherrgårdar, ibland med mat och caféer.

Strömsholms kanal med 26 slussar går genom nästan hela området och blev, när den väl var bygd, en otroligt viktig kommunikationsled för järnet väg ut i världen.

Alla besöksmålen i Ekomuseum Bergslagen är äkta och genuina, husen, bostäderna, smedjorna och hyttplatserna har använts på riktigt. Men tider förändras, metoder och teknik i arbete och vardagsliv förändras och utvecklas och kvar finns historia som berättar om hur det var förr, om vad som ledde fram till liv och arbetet idag. Bergslagen är fortfarande ett industriområde. Alla hänger ihop.

Du är varmt välkommen till Ekomuseum Bergslagen. Alla platserna går att uppleva på egen hand vår, sommar och höst. Men allra bäst på sommaren då allt är öppet och tillgängligt. Under juli är det särskilt många aktiviteter på gång.

Det är en ära för ekomuseet att samtidskonst ska ta plats i de historiska miljöerna, det kommer att ge en ny och spännande dimension till berättelsena.

 

Med vänlig hälsning

Anna Falkengren

Ekomuseum Bergslagen

Alla besöksmiljöer finns beskrivna på

www.ekomuseum.se

Strömsholms kanal Ab / Kanalbolaget

Strömsholms kanal Ab förvaltar Kulturminnet Strömsholms kanal. Kanalen förklarades som byggnadsminne år 1990. Under 1992 inleddes en renovering av slussarna. Vid renoveringen användes samma eller liknande material och metoder som vid ombyggnaden på 1840- och 50-talet. Längs hela Strömsholms kanal har trafiken pågått oavbrutet sedan den öppnade år 1795.

I samarbetet med Ekomuseum Bergslagen och Konstfrämjandet Västmanland satsar Strömsholms kanal Ab på att recycla unika material som används vid renovering och underhåll av slussportar och som tillhandahålls för konstnärer. Det historiska materialet består bl.a. av metall, trä, handhuggen sten, spik, järn och bultar. För oss innebär samarbetet med en konstnär en spännande möjlighet att öppna up för nya möjligheter och utveckling. Genom nya perspektiv och ingångar ökar vi intresset för våra kulturarvsmiljöer, genererar nya besökare och erbjuder intressanta sammanhang i mötet mellan en konstnärlig process, turister och lokalbefolkning.

Konstfrämjandet Västmanland arbetar med uppdraget ”konst för alla”.

Vi ser konst som ett sätt att tänka om sig själv och samhället. Tillsammans med konstnärer, deltagare, medlemmar och samarbetsparter ger vi andra perspektiv på vår samtid.
Vi är övertygade om bildningens och konstens roll, och vill att alla ska ha tillgång till konst i ett jämlikt samhälle. Genom att utveckla samtida och aktuella konstprojekt i Ekomuseum Bergslagens unika kulturarvsplatser vill vi arbeta vidare med målbilden att stärka konstens strukturer i Västmanland, även utanför tätorterna, och skapa nya unika arenor för konst. Genom detta vill vi även skapa nya kvalitativa möjligheter för konstnärer att samverka med publik/deltagare, lyfta fram historier och berättelser från den Västmanländska historien i en samtida kontext och i relation till samtida berättelser och skapa nya sätt att nyttja och upptäcka den Västmanländska landsbygden som en spännande plats för konst.