Konstfrämjandet Västmanland

2

Konstfrämjandet Västmanland

Malin Lobell och Lina Nordenström

Akustikreservatet i Uttersberg bjuder in

Under 2021 samverkade Fagersta och Skinnskatteberg kommuner där konstprogrammet ”Akustikreservatet i Uttersberg bjuder in” av Malin Lobell i samarbete med Lina Nordenström äger rum.

 

Konstnären Malin Lobell berättade om sitt projekt ”Jag håller i en skog i mina händer” som hon arbetat med i Norberg under sommarhalvåret och som vidareutvecklats till det nu aktuella projektet inom ASK, kopplat till Akustikreservatet i Uttersberg. 

 

Projektet ”Jag håller en skog i mina händer” rymmde frågor om ansvar, omsorg, framtid och historia. Om kultur och konst i och för skogen. Utifrån titeln har projektet vecklats ut och slingrat sig fram mellan kommungränser, reservatsgränser och hyggen, ner i kolbottnen och upp i trädkronan, för att lyfta och sammanföra våra röster. Naturens och våra rättigheter. Gemensamheter. Vad är en gräns? Vad är en hänsynsyta? Vilken roll spelar kantzonen, för skogens invånare, för människan, ekonomin eller akustiken? 

 

Konstnärerna Malin Lobell och Lina Nordenström bjöd in till ett program med kulning, föredrag och invigning. Akustikreservatet avsattes som reservat 1992 tack vare att eldsjälen och galleristen Astley Nyhlen uppmärksammade dåvarande Domänverket (idag Sveaskog) på att skogens inramning gav en fantastisk akustik. 

 

Genom projektet aktualiserades gränsen kring reservatet och skogens värde med en ny utformad skylt formgiven på Grafikverkstan Godsmagasinet av konstnärerna. De utformade även gränsmarkeringar i form av nedgrävt kol inspirerat av gamla lantmätarhistorier, efter att tillsammans med Sveaskog vandrat längs med och märkt ut den aktuella gränsen.  

 

Programmet för ”Akustikreservatet i Uttersberg bjuder in”

 

Lördagen den 16:e oktober kl. 12.00 i Fagersta bibliotek: Samtal mellan konstnärerna

Söndagen 17:e oktober kl. 14.00 på perrongen framför Galleri Astley i Uttersberg:

14.00 Kulning av Agneta Stolpe

14.10 Malin Lobell hälsar välkommen och presenterar projektet ”Jag håller en skog i mina händer”

14.20 Konstnärerna i samtal med Anders Nyhlén, Galleri Astley, om Akustikreservatets tillkomst

14.30 Föredrag om Naturakustik av forskaren Jennie Tiderman-Österberg

14.45 Kulning Agneta Stolpe och Jennie Tiderman-Österberg

14.50 Om kolning med Jonas ifrån Snarhem (Gustafsson)

15.00 Promenad upp till en glänta i skogens mitt, där vi dricker tallens röst och serveras granens tillväxt, medan Lina Nordenström läser dikten ”Naturlagar” och Malin Lobell tillsammans med Barkborren och Tallstrunten håller tal. Här i skogen synliggörs även reservatets gräns.

 

 

 

Under programmet ”Akustikreservatet i Uttersberg bjuder in”