Arbetsfält för samtida konst 2021 — Ny tillfällig konst på torg, i skogen och i radio

Nya tillfälliga konstverk visas oktober-januari på oväntade offentliga platser i Västmanland. Det rör sig om skulpturer, sociala konstprojekt, ljudverk i form av radioreklam, monumentala målningar, foton och en installation inspirerad av en herrekipering.

Konsten är ett delresultat av det treåriga regionala utvecklingsprojektet Arbetsfält för samtida konst (ASK) som är ett samarbete mellan Konstfrämjandet, Västmanlands alla kommuner och Region Västmanland. Konstfrämjandet står för konstnärlig ledning och produktion i samarbete med kommunerna. Den gemensamma tematiken för det första året är Oväntade platser/outtalade berättelser.

– Det har varit superspännande att jobba med projekten och resultaten är över våra förväntningar. Det har producerats så många intressanta verk på olika platser runt om i regionen. Vi hoppas att folk får nya perspektiv när de ser hur deras invanda miljöer har förändrats, säger Jenny Berntsson, Johanna Byström Sims och Jens Strandberg, från Konstfrämjandet.

– ”Arbetsfältet för samtida konst” är en viktig möjlighet till kompetensutveckling kring samtidskonst. Att samarbeta kommunerna emellan utifrån de begränsade resurser som finns, bidrar långsiktigt till att utveckla nya infrastrukturer för att arbeta med konst i offentlig miljö. Det har varit jätteroligt att få medverka i arbetet under projektets första år, inte minst för att visa på vikten av hur konst kan stärka gemenskap och engagera lokalt. I Norberg finns sedan länge en stark tradition av musik- och scenkonst samtidigt som det nu finns ett växande intresse för bildkonst och det vill vi såklart främja, säger Joachim Stridsberg, Kulturchef i Norberg.

Västmanlands tio kommuner samarbetar parvis kring konstprojekten som involverar totalt fyra lokala och fem gästande konstnärer. De lokala konstnärerna står under det första året 2021 som lokala värdar eller samarbetspartners för de gästande konstnärerna, för att under år 2022, likt en stafett, utveckla egna konstprojekt. Konstfrämjandet står för konstnärlig ledning och producerar utställningarna i samarbete med samtliga kommuner i Västmanland. Region Västmanland står som projektägare för projektet.

Här är platserna du kan uppleva de nyproducerade konstverken.

  • Hallstahammar, Helena Lund Ek, Sporthallen i Hallstahammar, Skantzgatan 1, oktober-december.

  • Köping, Helena Lund Ek, Köpings bad och sport, (ta med badkläder, målningen ses från poolen), oktober-december.

  • Västerås, Robert Pörschke, Bildningsrum, Hammarby kvartersbibliotek, 11 november – januari 2022.

  • Surahammar, Nina Svensson, Bildningsrum, Surahammars stadsbiblioteket, 11 november – januari 2022.

  • Norberg, Sahar Burhan, Karin Edvall Nod, 23-24 juli – workshop.

  • Sala, Sahar Burhan, Mimmi Tollerup, Karin Edvall, Nod, 23 oktober – workshop och 27 november – utställning.

  • Fagersta, Malin Lobell, Lina Nordenström, Fagersta bibliotek, 16 oktober kl. 12.00-12:30.

  • Skinnskatteberg, Malin Lobell, Lina Nordenström, Uttersberg, 17 oktober, kl. 13.00-16.30.

  • Arboga, Ravi Govender, Din dröm. Min verklighet, i din bil, ljudverk i form av radioreklam, (datum ej bekräftat november/december).

  • Kungsör, Ravi Govender, Din dröm. Min verklighet i din bil, ljudverk i form av radioreklam, (datum ej bekräftat november/december).

För mer information kontakta:

Konstfrämjandet Västmanland, konstnärliga ledare:
Jenny Berntsson
jenny.berntsson@konstframjandet.se
Tel: 0708-152732

Johanna Byström Sims
johanna.bystrom.sims@konstframjandet.se
0760-928655

Jens Strandberg
jens.strandberg@konstframjandet.se
070-2088608

För mer information om det regionala utvecklingsprojektet Arbetsfält för samtida konst:
Region Västmanland (projektägare)
Anna Wignell, Kulturutvecklare för Bild och form
anna.wignell@regionvastmanland.se
Tel 021-17 38 26

Visa alla