Konstfrämjandet Västmanland

2

Konstfrämjandet Västmanland

Nina Svensson och Robert Pörschke

Bildningsrum

Bildningsrum är ett samarbetsprojekt mellan konstnärerna Nina Svensson och Robert Pörschke som tar plats på Surahammars bibliotek och Kvartersbiblioteket i stadsdelen Hammarby i Västerås. Projektet utgår från biblioteket som en allmän mötesplats och dess roll som en folkbildande aktör.

Bibliotek är en viktig arena inom ett demokratiskt samhälle, där de verkar för läsfrämjande, kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. I en samtid där där platser för invånare att mötas, oberoende av sociala, ekonomiska, eller kulturella olikheter ibland saknas, är biblioteket inte bara ett rum för bildning och kunskap, utan också en viktig plats för samhälleliga diskussioner. Det är en plats som både försvarar och förstärker demokratin.

Både Nina Svenssons och Robert Pörschkes verk utgår från biblioteket men angriper det ur ett motsatt tillvägagångssätt, och blir tillsammans lite som Yin och Yang. Medan Nina Svensson har skapat ett analogt verk av de skönlitterära verk som gallrats ur i Surahammars bibliotek, är Robert Pörschkes verk tvärtom ett digitalt verk, där utgångspunkten har varit de hemlån som görs från biblioteket samt de olika hem där böckerna blir lästa.

Varje år gallras böcker från biblioteken. Det kan handla om att biblioteket behöver plats för nya böcker, eller att de inte har lånats ut på länge, att de innehåller faktafel, är för slitna eller liknande. Nina Svensson har samlat skönlitterära böcker från Surahammars stadsbiblioteks senaste gallring. Hon har rivit ut sidorna, kokat samman det till en pappersmassa och senare använt den för att gjuta skulpturer. Skulpturerna påminner om grenar från en skogsgallring. På så vis kopplar hon råvaran papper åter till sin källa träden från vilket papper framställs. Att gallra i skogen görs ofta för att effektivisera. Målet är att kunna utvinna mer ekonomiskt kapital från ett träd när det blivit större. Nina Svenssons verk samlar bildningens böcker och ombildar dessa för att väcka frågor kring skogen och hur ägande och kapital formar och värderar vår omvärld. Det kommenterar därmed den plats som biblioteket utgör, en medborgerlig rättighet i samhället, tillgängligt för alla, till synes oberört av kapitaliseringen av världen utanför.

I Kvartersbiblioteket i Hammarby, Västerås har Robert Pörschke arbetat med fotografi, i en teknik som kallas fotogrammetri. I fotogrammetri överlappas fotografier och fogas samman för att skapa en 3D-modell. Robert Pörschkes utgångspunkt har varit de hemlån som görs från biblioteket och de olika hem där böckerna blir lästa. Han har fogat ihop modeller av olika bostadshus i området i ett tredimensionellt kollage, “en digital skulptur”, där stadsdelen har multiplicerats till ett sorts massivt torn över Hammarby.

 

Nina Svensson och Robert Pörschkes utställningar i Västerås och Surahammar är ett delresultat av det treåriga regionala utvecklingsprojektet Arbetsfält för samtida konst (ASK, 2021-2024) som med stöd av Kulturrådet drivs av Region Västmanland i samarbete med Konstfrämjandet och Västmanlands samtliga kommuner. Förutom att resultera i oväntad konst på olika platser i Västmanland, prövas också nya metoder för att skapa konst i offentliga miljöer. Västmanlands tio kommuner har under år 2021 samarbetat parvis kring konstprojekten som involverar fyra lokala och fem gästande konstnärer. De lokala konstnärerna står under det första året 2021 som lokala värdar eller samarbetspartners för de gästande konstnärerna, för att under år 2022, likt en stafett, utveckla egna konstprojekt.


Nina Svensson och Robert Pörschke vill särskilt tacka Lina Ahtola och Kerstin Klingmann på Västerås kommun och Gunilla Falk på Surahammars kommun för ett gott samarbete.


Här visas konsten!

Västerås, Robert Pörschke, Bildningsrum, Hammarby kvartersbibliotek, 11 nov. – 31 jan. 2022.
Surahammar, Nina Svensson, Bildningsrum, Surahammars folkbibliotek, 11 nov. – 31 jan. 2022.

Nina Svensson, Bildningsrum