Livskvalitet & hälsa

I Livskvalitet & hälsa har får äldre och personal på äldreboenden diskutera och jobba tillsammans med inbjudna konstnärer i workshopform.

Genom en erfaren ledare inom konst har de äldre med personal fått delta i skapande verksamhet. Syftet är att utveckla konstpedagogiska arbetsmetoder i äldreomsorgen, öka tillgängligheten till konst för äldre, främja livskvalitet och hälsa genom konstaktiviteter. Varje konstnär har tillsammans med de boende jobbat under hösten 2014 och våren 2015. Resultatet presenteras i en utställning med start i Konstfrämjandet Västmanlands galleri i Västerås.

Konstnärer: Marie Hektor, Dan Wid, Cecilia Ömalm, Nils Johansson och Johnny Molton.

Kommuner: Västerås, Sala, Västerfärnebo, Köping, Munktorp och Fagersta/Västanfors.

Äldreboenden: Resmilan, Ankaret, Skallberget, Tre Små Hus, Björkgården, Jakobsbergsgården, Johannesbergsgatan, Stolpvreten, Sorgården och Hagaberg.

Projektet finansierat av Folkrörelsernas Konstfrämjande, Västerås stad, Köpings kommun, Sala kommun, Fagersta kommun och ABF.

Visa alla