Konsthall Ur & Skur

En konstnärsdriven konsthall under bar himmel.

Konsthall Ur & Skur – anno 2019

Konstfrämjandet Västmanland i samarbete med Västerås konstmuseum startar i slutet av juli 2019 Konsthall Ur och Skur på Råby, en konstnärsdriven konsthall under bar himmel som fungerar som en lekplats för barn, unga, vuxna och äldre. Arbetet är en stadsdelslek för alla åldrar där makthavare, allmänheten, näringslivet och föreningslivet bjuds in att leka med tanken på vad ett rum för kultur är och kan vara. I en del av lekparken mellan Tornsvalegatan och Lövsångargatan skapades under sommaren 2019 en mötesplats för workshops, stadsdelsmöten, knytkalas och odling i parken och tillfälliga utställningar. I mitten av konsthallen har det 10 meter långa Råbybordet byggts efter ett koncept av formgivaren Vidar Hertov som i samarbetet med Konstfrämjandet Västmanland tagit fram en ritning och en manual till ett kollektivt stadsdelsbord, enkelt att bygga själv. Konsthallens logotyp och identitet har konstnären Marcus Ivarsson skapat. Omkring bordet ligger odlingslådor som grannar, konstnärer och gäster bjuds in att forma och sköta om. På så vis bildar bordet interiören och odlingslådorna bildar väggarna på konsthallen. Bland annat harVallby friluftsmuseum och Art Lab Gnesta delat plantor som vuxit i våra odlingslådor. Den första sommaren avslutades med en stor grannfest på Råby med konst, musik, barnteater, mat och högtidliga tal. På Konsthall Ur & Skur har bland annat konstnärerna Fikret Atay och Linnea Hansander visat sin konst. Konceptet att leka att det finns ett utställningsrum som egentligen inte är där har sedan dess varit en koncept för oss i vårt arbetet runt om i hela Västmanland, ex Pinneverket, En konsthall Vid skogens kant, Skogen mellan oss och Konsthall BankID. Vårt mål har alltid varit att det ska leda fram till hållbara och permanenta platser för att skapa och visa konst på och när vi 2024 äntligen öppnade portarna till den permanent platsen Konstlek på Råby, ca 100 meter från Konsthall Ur & Skur och som vi driver sida vid sida med Västerås Konstmuseum, är det med varma hjärtan och stor delad glädje ❤️ .

Att använda lek som huvudingrediens i ett konstnärligt skapande har en lång tradition på Råby med den historiska startpunkten Ballongen 1969 (Nielsen, Sohlman) som var ett tidigt konstprojekt där barnets kreativitet gavs en framskjuten plats i samtalet om hur vi bygger ett solidariskt samhälle tillsammans. Sedan 2015 har Konstfrämjandet Västmanland och Västerås konstmuseum skapat konst på Råby (Dungen/Wätte, Törrönen, Wid, Beutler/Råby Planet, Billing m.fl. Vi vill med konsthallen väcka tanken på långsiktighet kring konst på Råby och det här arbetet har varit en startpunkt för en hållbar modell som samlar in all den kunskap kring kreativitet, lek och konst som gjorts på Råby med barn, unga, vuxna och äldre genom åren. En helt egen Råbymodell att vara stolt över och att sprida.

Arbetet sker i samarbetet med Bostads Mimer AB / Gröna Mimer, Hyresgästföreningen, Folkrörelsernas Konstfrämjande, Urban utveckling och Lyktan. Idag är Råbybordet och dess odlingslådor en permanent del av den nyrestaurerade Fredriksbergsparken, tack vara Bostads Mimer AB.

Konsthall Ur & Skur har under många år varit en plats där vi drivit sommarlovsaktiviteter bl.a. tillsammans med Fredriksbergsskolan som gjorts med stöd av Västerås Stad.

Visa alla