Konst Händer – Råby Planet

Som en av 15 utvalda orter i Sverige, är stadsdelen Råby hemvist för regeringssatsningen Konst händer under 2017 och 2018.

Råby bygger tillsammans!

Som en av 15 utvalda orter i Sverige, är stadsdelen Råby hemvist för regeringssatsningen Konst Händer under 2017 och 2018. Den grundläggande tanken med projektet på Råby är att råbybor ska få vara med och formulera och bygga ett konstverk tillsammans med en inbjuden konstnär. Med avstamp i Råbys moderna kulturarv, startar nu Konstfrämjandet Västmanland, Västerås konstmuseum och Statens konstråd arbetet med att återigen få konstnärer och råbybor att skapa tillsammans.

Råby Planet

Under 2017 och 2018 kommer den tyska konstnären Michael Beutler uppföra ett nytt offentligt konstverk på Råby tillsammans med råbybor. Beutler som tidigare gjort stora konstinstallationer i bl a Berlin, Venedig och i Gwangju, Sydkorea, samarbetar ofta med lokalbefolkningen i sina verk.

Vid ett första besök blev Beutler direkt nyfiken på Råbys unika historia med det stora lektältet Ballongen som flyttades hit från Moderna museet 1968. Ambitionen 1968-69 var att det gemensamma bygget skulle stimulera inte bara en ny fysisk form, utan framför allt möjliggöra nya möten och relationer – en ”aktiv samverkan för gemenskap” som det uttrycktes. I det nya verket Råby Planet utforskar Beutler samma tes, genom att bygga ett lekfullt verk tillsammans med råbyborna. Det slutliga verket presenteras sommaren 2018.

Beutler ställer själv frågorna: Skulle Ballongen kunna vändas ut-och-in och bli en lek ute på gatorna och i omgivningarna på Råby? Skulle uppbyggnaden av ett eget spel skapa en gemenskap för råbyborna?

Följ Råby Planet på Facebook!

Kontakt:

Patrick Kretschek, lokal projektledare, Konstfrämjandet Västmanland

patrick.kretschek@konstframjandet.se

Frej Berglind Drake, intendent offentlig konst, Västerås konstmuseum

frej.berglind.drake (at) vasteras.se

Peter Hagdahl, curator Statens konstråd

peter.hagdahl@statenskonstrad.se

070 780 06 06


Läs mer om Konst Händer här!

Besök rabyplanet.se för aktuell information om vad som är på gång!

Läs Monica Sands forskningsrapport om Konst Händer (2016–2018)

Visa alla