Boken som samtida konstform i Norden

Victoria Browne (NO), Imi Maufe (NO), Randi Strand (NO), Jenni Rope (FI), Tonja Goldblatt (FI), Olle Essvik (SE), Ulla West (SE), Vera Ohlsson (SE)

Konstfrämjandet Västmanland och Grafikverkstan Godsmagasinet i Uttersberg bjuder in till ett seminarium om boken som samtida konstform från ett nordiskt perspektiv. Seminariet ingår även i en serie Oktoberseminarier om grafik, böcker och bokkonst som Grafikverkstan Godsmagasinet har arrangerat årligen till Astley Nyhléns minne, sedan verkstaden invigdes 2009.


Samtidigt som den långt fortskridna digitaliseringen har gjort att bokens roll som informationsmedium har minskat, har boken som format fått ett rejält uppsving inom konstvärlden. Många konstnärer startar små oberoende förlag för egen utgivning, ofta i samarbete med andra. Andra trycker och sprider sina böcker i eget namn.

Med vår seminariehelg vill vi öppna dörrar för erfarenhetsutbyte mellan verksamma konstnärer som arbetar i bokform, samtidigt som vi vill ge allmänheten en möjlighet att få fördjupad förståelse för vad konst i bokform kan vara. Målsättningen är att med stor bredd presentera olika exempel på konstnärlig gestaltning i bokform och samtidigt inspirera till nya samarbeten lokalt och internationellt. Genom presentationen av finska konstnärer vill vi även uppmärksamma Västmanlands roll som finskt förvaltningsområde.

Konstnärer från olika nordiska länder bjuds in för att under en helg diskutera, utbyta erfarenheter och tillsammans med en grupp lokala konstnärer skapa i GG:s verkstad.

Medverkande konstnärer är Victoria Browne (NO), Imi Maufe (NO), Randi Strand (NO), Jenni Rope (FI), Tonja Goldblatt (FI), Olle Essvik (SE), Ulla West (SE), Vera Ohlsson (SE)

Den 2 oktober öppnas dörrarna för allmänheten med ett fullspäckat program i bokens tecken:

Program 2 oktober 2016

Plats: Grafikverkstan Godsmagasinet och Galleri Astley i Uttersberg

11.00 – 12.20 Konstnärspresentationer

12.20 – 13.30 Lunchpaus och invigning av utställning med Mireya Samper (Island) på Galleri Astley kl. 13.00.

13.30 – 14.50 Konstnärspresentationer

15.10 Panelsamtal modererat av Annika Gunnarsson, intendent för teckning och grafik på Moderna Museet i Stockholm

Under hela dagen kl. 11-17 finns möjlighet att träffa konstnärerna, besöka GG:s verkstad, se resultatet av helgens konstnärliga processer samt ta del av bokbord med konst i bokform.

Seminariespråket är engelska, men det går även bra att delta i samtal på svenska, finska och norska under dagen.

Galleri Astleys café har öppet hela dagen. Vill du ha vegetarisk sopplunch beställer du det i förväg genom att ringa Elisabeth eller Hans på +46 (0) 222 – 321 20 senast 25 september. Glöm inte uppge om du är laktos- eller glutenintolerant.

Kostnadsfritt inträde. Anmälan senast den 25 september till vastmanland@konstframjandet.se eller genom att ringa/sms:a till tel. +46 – 73 – 779 93 78.

Har du frågor om seminarieprogrammet är du välkommen att kontakta Lina Nordenström på Grafikverkstan Godsmagasinet, lina_no@hotmail.com eller +46-73- 564 11 67.

Arrangörer: Konstfrämjandet Västmanland och Grafikverkstan Godsmagasinet.
Seminariet möjliggörs tack vare samarbete med Galleri Astley och medfinansiering av Landstinget Västmanlands och Länsstyrelsen Västmanlands Kulturella och Kreativa projekt, som stödjer tillväxtskapande utveckling och nytänkande inom kulturområdet.

Visa alla