Arbetsfält för samtida konst 2022

Arbetsfält för samtida konst (ASK). På uppdrag av region Västmanland arbetar Konstfrämjandet med att öka intresset och förståelsen för samtida konst i samtliga kommuner i regionen.

Konst på oväntade platser

Västmanlands unika historia och samtida utmaningar och möjligheter bildar kuliss när kommunerna i Västmanland för andra året i rad utvecklar konstverk på oväntade platser. I smedjor, på offentliga platser, i nedlagda butiksmiljöer, längs motionsspår och på lokala museum kan skulpturala samtidsskildringar i frigolit, mystiska uppdrag i Iran, tillfälliga monument, konstorientering, AR-konst och performance upplevas. All konst produceras inom ramen för det regionala utvecklingsprojektet Arbetsfält för samtida konst. (ASK) som syftar till tillgängliggörande, nätverksbyggande, samverkan och kompetensutveckling kring samtidskonst. Dessutom sjösätts ett Regionalt Resurscentrum för konst i pilotform och utbildningar för aktörer i länets kommuner genomförs.

Karin Edvall : Det här vet jag (Och det här vet jag inte)

Verket byggs upp kring en brevväxling mellan konstnärens familjemedlemmar under hösten 1975, när pappan var bortrest från familjen för att under några månader jobba i Iran. Karin Edvall sorterar och spekulerar kring uppdraget och den “hemliga aura” som omger uppdraget. Den konstnärliga processen innebärsorterande av arkivmaterial, intervjuer med olika personer kopplade till, eller med kunskaper om sådant som rör efterforskningarna, filmande, scannande, redigering, ljudlägging med mera och mynnar ut i en film som visas vid två tillfällen, där konstnären själv generöst delar med sig av sin arbetsprocess i publika konstnärssamtal. Under Sommarbok i Bergslagen kan publiken delta i en workshop och skriva brev med hemligt bläck.

Karin Edvall (f. 1980) är bildkonstnär utbildad på Kungl. Konsthögskolan (2013), Stockholm, hon är boende och verksam i Karbenning, Norberg.

Täljstenen Sala 14/5, samt Sommarbok i Bergslagen,Tingshusparken Norberg 5-6/8

Martin Holm : Dead Center

En skulptural droppstensformation av frigolit växer dagligen fram i Ågångens galleria i Köping. Vad kommer i en framtid att fylla tomrummet i städernas centrum? Finns det något sätt att porträttera utarmningen utan att resa ett monument? Om det finns något fysiskt spår av detta förutom det lämnade hålrummet, så är det kanske pappkartongerna och frigoliten, emballagen av de köpta varorna. De utgör ett exakt ”negative space” (en anti-form) av produkterna som nu köpts på annat håll.Under två veckor i maj tar Martin Holm emot kasserat förpackningmaterial och arbetar fram en installation i en tom butikslokal. Verket återuppbyggs sedan i Hallstahammar Kulturhus.

Martin Holm (f.1985, Köping) är en Göteborgsbaserad bildkonstnär med Masterexamen i Fri Konst från Akademi Valand 2014.

Ågångens galleria, Köping 19/5-22/5, Kulturhuset, Hallstahammar 23-27/5

Lina Nordenström : Mekanikens Poetik

Mekanikens Poetik är ett konstevent med poesi/bild/ljud/film (allkonstverk) i industrihistorisk miljö, utarbetat i samarbete mellan Lina Nordenström och ljudkonstnären/improvisationsmusikern Sten Sandell.
Verket är ett allkonstverk, med inspiration från de industrihistoriska miljöer där verket presenteras, i form av poesiläsning, ljudverk, projicerade stillbilder och filmsekvenser, performance-framföranden med skrivmaskin och boktryckspress. Tillsammans bildas ett collage, ett verk som framförs som en form av poesiprogram. Därefter lämnas delar av verket, det vill säga ett urval av bilder, objekt och filmsekvenser kvar under fyra dagar i respektive lokal, tillgängliga för besökare att ta del av.

Lina Nordenström (f. 1963) är bildkonstnär och grafiker, utbildad vid Grafikskolan i Stockholm (1982-85) och Kungl. Konsthögskolan (2000-02). Lina har tidigare undervisat på Konstfack och på Grafikskolan i Stockholm. Hon arbetar med artists books, offentliga uppdrag, utställningar och performances nationellt och internationellt. Lina bor i Stockholm och i Uttersberg där hon tillsammans med Lars Nyberg driver Grafikverkstan Godsmagasinet i Uttersberg.

Karmansbo Smedja 20-24/8, Västanfors Kraftstation 27-31/8

Jenny Käll : Mellan rum, Du är här

Skulpturprojektet med titeln “Mellan rum” pekar på kulturhistoriska värden i stadsmiljön i Arboga. Skulpturerna finns utplacerade i gräset på tre brandgator längs Arbogaåns södra sida. Mellan gårdarna, som vetter ner mot ån från Storgatan, finns skulpturer av återvunnen gatsten i marmor. Marmorskulpturerna kan också ses från norra sidan av Arbogaån. Verket "Du är här" är en undersökning av platsen Lockmora. Dels det materiella som finns på platsen, dels det levande som vistas på platsen samt minnen och föreställningar om platsen. Längs med spåret vid Lockmora Friluftsgård kan du ta del av installationer gjorda av konstnären Jenny Käll, likt en orientering, som hon temporärt har arbetat fram under sensommaren. Konstnären berättar om sitt arbete. På biblioteket i Arboga kan barn prova konstnärens metod med pilar i stadsrummet. Vad tycker barnen är viktigt? Workshop leds av konstnären.

Jenny Käll (f. 1989) är bildkonstnär, utbildad 2018 Master of Fine Art, Umeå Konsthögskola, född i
Kungsör, boende och verksam i Örebro.

Brandtomter längs ån i Arboga 10/8 – 19/9, Lockmora Friluftsgård, Kungsör 7/10-30/10

Robert Pörschke : Work/Play – Play/Work

Robert Pörschkes har byggt digitala skulpturer som upplevs genom Augmented Reality-teknik (AR) i appen Hubbla på specifika platser i Skultuna och Surahammar. Appen laddas ned imobiltelefonen, den är interaktiv och besökaren kan själv bidra med innehåll. Under en workshop på Skultuna bibliotek skapas eget analogt och digitalt innehåll som läggs upp i appen. Robert Pörschke arbetar med immateriella digitala skulpturer, 3d-collage av fotogrammetri-material som bygger på fotografier dokumenterade av platser i Surahammar och Skultuna.

Robert Pörschke (f. 1972) är bildkonstnär som utbildats på Umeå Konsthögskola och är uppväxt i Hallstahammar men som bor numera i Stockholm. Under sin uppväxt var han ofta i Surahammar där han hade sin mormor och morfar. Robert är utbildad på Umeå Konsthögskola och har jobbat med konstmusik och fotografi.

Invigning Brukets Dag Surahammar 10/9, Invigning och workshop Skultuna bibliotek 2/11

Arbetsfält för samtida konst (ASK) är ett treårigt utvecklingsprojekt som syftar till att stärka infrastruktur och kompetens för bild och form i Västmanland. ASK drivs av Region Västmanland i samarbete med Konstfrämjandet och Västmanlands 10 kommuner. I samverkan med konstaktörer i Västmanland bildades ett Regionalt resurscentrum för konst som kan stärka infrastruktur och kompetens för bild och form i regionen. En annan del i projektet är att kommunerna genomför utställningar, residens och andra konkreta aktiviteter inom samtidskonst i syfte att främja kreativa näringar samt öka utbud och samverkan mellan kommuner. Projektet finansieras av Kulturrådet, Region Västmanland och Västmanlands 10 kommuner med 900 000 kr per år under åren 2021-2023.

Foto: Ida Lindgren

Visa alla