Vi fick full pott!

Vid Kulturrådets senaste fördelning av krisstöd beviljades Konstfrämjandet Västmanland totalt 530 700 kr, vilket var det högsta beloppet bland de 492 ansökningar som inkommit i intervallet 355 000 – 607 999 kr.

För främjande insatser och smittsäkra kulturevenemang fick vi 242 100 kr till projektet Barnens Konst- och Kulturklubb. En verksamhet som vänder sig till barn i åldern 6 – 12 år och är organiserad som en klubb med egen styrelse. Inspirationen kommer från idrottsrörelsen och det ideella engagemang den bygger på. Under sommaren kommer fyra klubbar att etableras på olika platser där klubbnamnen indikerar ”hemmaarenan”: BKK Råby, BKK Råslätt, BKK Norberg och BKK Upplands Bro.

Utöver det bidraget har vi även fått ett tillfälligt verksamhetsbidrag på 288 600kr för att etablera en regional internetbaserad försöksverksamhet där länets yrkesverksamma konstnärer får möjlighet att fungera som mentorer för konstintresserade ungdomar, och i gengäld får ta del av den yngre generationens färdigheter då det gäller att utnyttja den digitala tekniken i den egna verksamheten. Målet är att utveckla en studiecirkelverksamhet som erbjuder de elever i länet som saknar möjlighet att på hemorten följa gymnasiets estetiska program ett alternativ som skapar förutsättningar att söka sig vidare till högre konstnärliga utbildningar.

Visa alla