Tillbakablick — Dungen - En Tillfällig Kreativ Vildmark

Foto: Max Green Ekelin

Under några dagar i juli 2016 skapade en liten grupp konstnärer under ledning av Ruben Wätte, tillsammans med barn, unga och vuxna boende på Råby en tillfällig kreativ vildmark i en skogsdunge på Råby.

Vi gör nedslag i tidigare konstprojekt som vi arbetat med:

Dungen i Råbyskogen, 2016

Under några dagar i juli skapade en liten grupp konstnärer under ledning av Ruben Wätte, tillsammans med barn, unga och vuxna boende på Råby en tillfällig kreativ vildmark i en skogsdunge på Råby. Under fyra varma dagar blev Dungen en plats (mellan Kungsfågelgatan och Stenkumlaskolan) för vilda lekar, frihetligt utforskade, lustfyllt lärande och kreativt skapande.

Dungen utforskade begreppen vildmark, tillit och gemenskap både på det individuella planet och som en konstnärlig aktion. Dungen blev en plattform för möten, samtal och samarbeten mellan individer och grupper i samhället som annars kanske aldrig skulle ha träffats. Dessutom bidrog Dungen till att synliggöra strukturer, kritisera normer och destabilisera system i vårt samhälle som gör människor avstängda, lydiga, förutsägbara, rädda, farliga, ofria och olyckliga.

Dungen var ett initiativ av Ruben Wätte (konstnär), Lucas Grind (kaospilot) och Katrin Ingelstedt (curator) inom Ballongen – lek på riktigt som gjordes av Västerås konstmuseum, Konstfrämjandet Västmanland, Västmanlands läns museum, Sfäriska skolan och Knytpunkten på Råby. Vi hade stöd av Västerås stad, Sparbanksstiftelsen Nya och Bostads AB Mimer.

Läs mer om projektet här

Se gärna filmen om Dungen av Max Green Ekelin:

Visa alla