Råby Planet workshop #4 med Michael Beutler

Onsdag den 15e november är konstnären Michael Beutler inbjuden att göra en workshop på det kulturcafé som vår koordinator Diana Kambugu driver på Råby Aktivitet & Konferens under hösten.

Besökare är inbjudna att vara med och skapa en kollektiv stickning som ska omsluta en 2 meter stor boll och det kommer att göras genom en slags vävande gruppdans med upp till 20 st deltagare. Det här gemensamma handarbetet är samtidigt ett kollektiv praktiskt undersökande kring hur Råby Planet ska utforma den gigantiska boll som kommer vara en central del i konstverket som ska skapas under sommaren 2018 på Råby.

Råby Planet är ett pågående arbete med ett stort offentligt konstverk i stadsdelen Råby i Västerås som görs av den internationellt uppmärksammade konstnären Michael Beutler. Under 2017-2018 kommer han tillsammans med olika delar av civilsamhället i Råby arbeta fram ett offentligt deltagarbaserat konstverk i formen av en lokal festival där ett kollektivt spel med en jättelik boll kommer rullas fram på gatorna och i skogen i Råby.

Arbetet kommer mynna ut i ett fysiskt permanent offentligt konstverk tillsammans med en vision från konstnären att etablera Råby Planet Festival som en årlig lokal tradition i stadsdelen. Det här projektet är en del av Statens konstråd och regeringens satsning Konst händer och Råby Planet drivs av Konstfrämjandet Västmanland tillsammans med Västerås Konstmuseum.

Läs mer om projektet här och på Facebook

För mer information om programmet den 15/11 – besök gärna evenemanget på Facebook

För mer information kontakta Patrick Kretschek,

patrick.kretschek@konstframjandet.se
tel. 0733992909

Visa alla