Råby Planet Festival

Lördagen den 8e september kommer konstnären Michael Beutlers 5 meter stora boll att rullas fram i en skogbana i Råbyskogen utanför Västerås. Konstprojektet Råby Planet har pågått sedan 2017 och avslutas under lördagen med en kulturfestival med musik, mat och aktiviteter där hundratals barn, unga och vuxna från Råby har bidragit på olika sätt.

Råby Planet Festival
Den 8e september
Kl 12-20
Invigning kl 14
Tornsvalegatan 61 i Västerås (sök Råby Planet Verkstad i Google maps)

Dörrarna öppnar kl 12 och festivalen invigs kl 14 för att sedan pågå fram till kl 20. Med en intim scen, lokalproducerad mat och workshops för alla åldrar kommer bollens dramaturgi styra festivalens tempo och ordning. När bollen rullar över bergskrönet ner mot festivalområdet briserar musiken på scen och festen kan börja!

Råby är konsthistoriskt känd för konstnären Palle Nielsen som tillsammans med Råbybon och teaterpedagogen Irma Sohlman lät upprätta hans utställning Modellen – En modell för ett kreativt samhälle (Moderna museet, 1968) i stadsdelen under det nya namnet Ballongen, efter tennistältets form som det uppfördes i. I Ballongen fick barn leka och bygga under fria former. Den här händelsen har inspirerat Michael som den här gången har vänt ut och in på tältet och format ett klot som istället aktiverar sin omgivning. Nu är alla välkomna med sin kreativitet, även vuxna. Råby Planet är extra glada över att Irma åter varit en aktiv del i utformandet av en av festivalens många överraskningar.

Michael Beutlers Råby Planet består av flera delar. Bollen och Råby Planet Festival som avslutar projektet har skapats i en utomhusverkstad som byggts upp i ruinerna av det nedbrunna Fredriksbergsbadet och som har varit en viktig mötesplats för skapande under sommaren. Konstnärens vision är att festivalen ska slå rot i Råby och bli en återkommande årlig händelse. För att förvara bollen kommer det permanenta verket The Shrine upprättas, ett verk som på samma gång markerar bollens och spelets startpunkt.

Råby Planet drivs av Konstfrämjandet Västmanland i samarbete med Västerås konstmuseum och Statens konstråd som finansierar projektet. Projektet är en del av regeringssatsningen Konst Händer.
Välkommen till Råby Planet Festival som är familjevänlig, gratis och helt drogfri.

www.rabyplanet.se
Råby Planet på Facebook
Råby Planet på Instagram

Råby Planet Festivalen invigs i Råby Planet Verkstad: https://goo.gl/maps/EiAeZdn7NgH2
Därifrån går vi tillsammans till festivalplatsen i skogen: https://goo.gl/maps/dCqiAxiAMUN2

Visa alla