Pressmeddelande: Arbetsfält för samtida konst — Oväntad konst i Västmanland – ny tillfällig konst på torg, i skogen och i radio

Sahar Burhan, Nod, Norberg, 23 juli 2021. Foto: Jenny Berntsson, Konstfrämjandet.

Nya tillfälliga konstverk visas oktober-januari på oväntade offentliga platser i Västmanland. Det rör sig om skulpturer, sociala konstprojekt, ljudverk i form av radioreklam, monumentala målningar, foton och en installation inspirerad av en herrekipering.

Konsten är ett delresultat av det treåriga regionala utvecklingsprojektet Arbetsfält för samtida konst (ASK) som är ett samarbete mellan Konstfrämjandet, Västmanlands alla kommuner och Region Västmanland. Konstfrämjandet står för konstnärlig ledning och produktion i samarbete med kommunerna. Den gemensamma tematiken för det första året är Oväntade platser/outtalade berättelser.

– Det har varit superspännande att jobba med projekten och resultaten är över våra förväntningar. Det har producerats så många intressanta verk på olika platser runt om i regionen. Vi hoppas att folk får nya perspektiv när de ser hur deras invanda miljöer har förändrats, säger Jenny Berntsson, Johanna Byström Sims och Jens Strandberg, från Konstfrämjandet.

– ”Arbetsfältet för samtida konst” är en viktig möjlighet till kompetensutveckling kring samtidskonst. Att samarbeta kommunerna emellan utifrån de begränsade resurser som finns, bidrar långsiktigt till att utveckla nya infrastrukturer för att arbeta med konst i offentlig miljö. Det har varit jätteroligt att få medverka i arbetet under projektets första år, inte minst för att visa på vikten av hur konst kan stärka gemenskap och engagera lokalt. I Norberg finns sedan länge en stark tradition av musik- och scenkonst samtidigt som det nu finns ett växande intresse för bildkonst och det vill vi såklart främja, säger Joachim Stridsberg, Kulturchef i Norberg.

Västmanlands tio kommuner samarbetar parvis kring konstprojekten som involverar totalt fyra lokala och fem gästande konstnärer. De lokala konstnärerna står under det första året 2021 som lokala värdar eller samarbetspartners för de gästande konstnärerna, för att under år 2022, likt en stafett, utveckla egna konstprojekt. Konstfrämjandet står för konstnärlig ledning och producerar utställningarna i samarbete med samtliga kommuner i Västmanland. Region Västmanland står som projektägare för projektet.

Här är platserna du kan uppleva de nyproducerade konstverken.

  • Hallstahammar, Helena Lund Ek, Sporthallen i Hallstahammar, Skantzgatan 1, oktober-december.

  • Köping, Helena Lund Ek, Köpings bad och sport, (ta med badkläder, målningen ses från poolen), oktober-december.

  • Västerås, Robert Pörschke, Bildningsrum, Hammarby kvartersbibliotek, 11 november – januari 2022.

  • Surahammar, Nina Svensson, Bildningsrum, Surahammars stadsbiblioteket, 11 november – januari 2022.

  • Norberg, Sahar Burhan, Karin Edvall Nod, 23-24 juli – workshop.

  • Sala, Sahar Burhan, Mimmi Tollerup, Karin Edvall, Nod, 23 oktober – workshop och 27 november – utställning.

  • Fagersta, Malin Lobell, Lina Nordenström, Fagersta bibliotek, 16 oktober kl. 12.00-12:30.

  • Skinnskatteberg, Malin Lobell, Lina Nordenström, Uttersberg, 17 oktober, kl. 13.00-16.30.

  • Arboga, Ravi Govender, Din dröm. Min verklighet, i din bil, ljudverk i form av radioreklam, (datum ej bekräftat november/december).

  • Kungsör, Ravi Govender, Din dröm. Min verklighet i din bil, ljudverk i form av radioreklam, (datum ej bekräftat november/december).


För mer information kontakta:

Konstfrämjandet Västmanland, konstnärliga ledare:
Jenny Berntsson
jenny.berntsson@konstframjandet.se
Tel: 0708-152732

Johanna Byström Sims
johanna.bystrom.sims@konstframjandet.se
0760-928655

Jens Strandberg
jens.strandberg@konstframjandet.se
070-2088608

För mer information om det regionala utvecklingsprojektet Arbetsfält för samtida konst:
Region Västmanland (projektägare)
Anna Wignell, Kulturutvecklare för Bild och form
anna.wignell@regionvastmanland.se
Tel 021-17 38 26

Aktiviteter år 1: Oväntade platser/outtalade historier

Arboga/Kungsör – Konstnärlig ledare Jens Strandberg
Konstnär: Ravi Govender
Din dröm/min verklighet är ett konstprojekt med sikte på EPA-traktorer och den kultur som omger dem. Med tiden har projektet utvecklats till en rad intervjuer med ungdomar som kör EPA-traktor i området, omvandlats till ett ljudverk som nu “ställs ut” som radioreklam i november-december. Ravi Govender är en konstnär som huvudsakligen har arbetat med videokonst och installationer, och som på senare år har utökat det till att även omfatta skrivande. 2011 startade han konstnärsgruppen och nätverket CUSS tillsammans med tre andra kollegor.

Hallstahammar/Köping
Konstnärer: Helena Lund Ek, Martin Holm
Helena Lund Ek arbetar med figurativ målning som bild och installation. Till Köping och Hallstahammar har hon producerat tre platsspecifika målningar som breder ut sig i den gamla sporthallen i Hallstahammar och i taket på den nybyggda simhallen i Köping. Målningarna porträtterar kvinnokroppar som i sin monumentala storlek fyller ut bilden och förstelnar en rörelse från sportens språk.

Surahammar/Västerås
Konstnärer: Nina Svensson, Robert Pörschke
Bildningsrum är ett samarbetsprojekt mellan Nina Svensson och Robert Pörschke som utgår från biblioteket och dess roll som en folkbildande aktör och en allmän mötesplats. Projekten utspelar sig på Surahammars bibliotek och ett kvartersbibliotek i stadsdelen Hammarby i Västerås. Lite som yin och yang utgår de båda verken från bibliotekens lånestatistik men ur ett motsatt tillvägagångssätt. Medan Nina Svensson har skapat ett analogt verk av skönlitteraturen som i Surahammars bibliotek blivit “gallrat” gör Robert Pörschke tvärtom ett digitalt verk kring de mest utlånade böckerna i kvartersbiblioteket och de hem de utlånas till.

Norberg/Sala – Konstnärlig ledare Johanna Byström Sims och Jenny Berntsson
Konstnärer: Sahar Burhan, Karin Edvall, Mimmi Tollerup
Nod är ett projekt av Sahar Burhan – en konstnär som rör sig mellan olika uttrycksformer, men där samspelet med andra människor alltid är en viktig del av processen. I Sala och Norberg utgår hon från platsens specifika karaktär och mötet med människorna där. En workshop i Norberg och en i Sala blir en integrerad del av det arbete hon genomför i Västmanland och i november presenteras arbetet även i en utställning på Aguélimuseet.
De lokala konstnärerna Karin Edvall och Mimmi Tollerup vägleder Sahar i mötet med platserna.

Fagersta/Skinnskatteberg – Konstnärlig ledare Jenny Berntsson
Konstnärer: Malin Lobell, Lina Nordenström
Under 2021 samverkade Fagersta och Skinnskatteberg kommuner där konstprogrammet Akustikreservatet i Uttersberg bjuder in av Malin Lobell i samarbete med Lina Nordenström äger rum. Inom Akustikreservatet i Uttersberg bjuder in ska bland annat gränsen kring akustikreservatet i Uttersberg aktualiseras genom ett konstprogram och en ny utformad skylt tryckt på Grafikverkstan Godsmagasinet av Malin Lobell och Lina Nordenström. Projektet rymmer frågor om ansvar, omsorg, framtid och historia. Om kultur och konst i och för skogen.


Om det Regionala utvecklingsprojektet Arbetsfält för samtida konst (ASK):

Arbetsfält för samtida konst (ASK) är ett treårigt utvecklingsprojekt som syftar till att stärka infrastruktur och kompetens för bild och form i Västmanland. ASK drivs av Region Västmanland i samarbete med Konstfrämjandet och Västmanlands 10 kommuner.

Ett långsiktigt mål för projektet är att i samverkan med konstaktörer i Västmanland skapa förutsättningar för ett Regionalt resurscentrum för konst som kan stärka infrastruktur och kompetens för bild och form i regionen. En annan del i projektet är att kommunerna ska genomföra utställningar, residens och andra konkreta aktiviteter inom samtidskonst i syfte att främja kreativa näringar samt öka utbud och samverkan mellan kommuner.

Projektet finansieras av Kulturrådet, Region Västmanland och Västmanlands 10 kommuner med 900 000 kr per år under åren 2021-2023.

Visa alla