Nya konstnärlig ledare för Konstfrämjandet Västmanland

Foto: Patrick Kretschek, bild från Linnea Hansanders Det magiska ordet i Konsthall Ur & Skur, 2019.

2021 tar konstnärerna Jenny Berntsson och Jens Strandberg över som konstnärliga ledare för Konstfrämjandet Västmanland. Tillsammans med Wichanan Glunrawd ser de fram emot att fortsätta Konstfrämjandets Västmanlands arbete som en viktig aktör på den regionala och de kommunala konstscenerna.

Jenny Berntsson har över tolv års erfarenhet av att jobba med socialt engagerande konstprocesser. Hennes praktik präglas av samskapande konstverk där konsten skapar förändring och rörelse i människor och samhälle. Ofta är syftet att utforma experimentella situationer där gemensamma erfarenheter och historier blir grunden för konstupplevelser och konstverk. Berntsson driver bland annat sedan några år tillbaka Konstföreningen Torget på förskolan Torget i Rinkeby, Stockholm, som bjuder in konstnärer att genomföra projekt och utställningar. 2019 initierade hon Beyond Verbal – ett Europeiskt samarbetsprojekt, som syftar till att utveckla normkritiska och (konst)pedagogiska verktyg för förskola och konstföreningar i områden med socioekonomiska och interkulturella utmaningar. Se mer: www.jennyberntsson.com

Jens Strandberg har över femton års erfarenhet av att utveckla och arbetsleda samtida konstprojekt, utställningar, performance och föreställningar. Hans intresse ligger i att stötta marginaliserade praktiker och experimentella konstnärliga övningar för att visa hur konsten kan engagera och föra samman människor och skapa en deltagande kultur i vår samtid. I tidigare projekt har han förenat samtidskonst med folkbildningstraditioner som ett konstnärligt bildningsformat för att tillsammans med andra diskutera samtiden och samhällssituationer. 2015-2017 var han “samverksamhetsledare” för Konsthall C, Stockholm, och drev undersökningen Home Works, ett utställningsprogram som undersökte frågor kring hushållsarbete och hemmets politik. 2017-2019 genomförde han konstprojektet Bomassan, en research som utforskade frågor kring stadsplanering, förtätning, lokaldemokrati, medborgardialoger och sociala konstpraktiker. www.1200m.org

Konstbildning och konst för alla har varit ett motto för Konstfrämjandet sedan starten 1947. Organisationen är rikstäckande och har under sin tid utmanat föreställningar kring konst, både gentemot konstfältet och en bred allmänhet, ofta med målet att demokratisera konsten. Konstfrämjandet Västmanland verksamhet startades 1976. Att bjuda in nya grupper till möten med konst och parallellt utveckla konstområdet i Västmanland har blivit kärnan i verksamheten som under åren genomfört stora konstnärliga experiment och utsmyckningar.

För mer information var god och kontakta Leif Jonsson, ordförande, Konstfrämjandet Västmanland. e-post: vastmanland@konstframjandet.se

Visa alla