KoNsT – kom och va med! — Konstfest på Råby och Konströrelse på Konstmuseet

Foto: Max Green Ekelin/Västerås konstmuseum

I början av maj skickades en broschyr med alla Västerås stads sommarlovsaktiviteter till barnen i Västerås. Mycket roligt kommer att hända i Västerås olika stadsdelar och det är gratis att delta! I år samverkar Konstfrämjandet Västmanland och Västerås konstmuseum kring sommarlovsaktiviteter på Råby och i Konstlabbet på Västerås konstmuseum.

KoNsT – kom och va med! Konstfest på Råby

Alla barn får bygga drake, skulptera & måla tillsammans med konstnärerna Anna, Dan och Karin. Vi gör Råby till en fest!

Datum och tid: 28 juni-1 juli kl 13-16

Ålder: 6-15 år

OBS! Ny plats: Lekplatsen, Fredriksberg, Råby

Anmälan: Ingen anmälan krävs – kom och va med!

Mer info: Anna Törrönen, 073-779 93 78

vastmanland@konstframjandet.se

Oömma kläder rekommenderas!

KoNsT – kom och va med! Konströrelse på Konstmuseet

Stora papper på väggen, långa penslar – Hur påverkar musik, dynamik & rörelse målandet? Vi undersöker tillsammans med konstnärerna Karin och Malena.

Datum och tid: 5 juli-8 juli kl 13-16

Konstlabbet är också öppet för fritt skapande kl 13-16

Starttider Konströrelse: kl 13-14.30 och 14.30-16

Ålder: 6-15 år

Plats: Konstlabbet, Karlsgatan 2

Anmälan: Ingen anmälan krävs – kom och va med!

Mer info: Agneta Lindström, 021-39 24 14

agneta2.lindstrom@vasteras.se

Oömma kläder rekommenderas!

Efter branden i torsdags som förstörde Knytpunkten och Fredriksbergsbadet på Råby arbetar alla verksamheter intensivt för att kunna genomföra de planerade aktiviteterna.

KoNsT – kom och va med! Konstfest på Råby genomförs som planerat onsdag den 28 juni till lördag den 1 juli klockan 13-16 men på ny plats: Lekplatsen, Fredriksberg, Råby.

Visa alla