Information — med anledning av Covid-19

Konstfrämjandet Västmanland följer noggrant myndigheternas råd gällande Coronavirus/Covid 19.
Detta innebär att vi kommer att ställa in, anpassa eller ändra datum för vissa av våra aktiviteter för att minska risken för smittspridning. Bedömningar görs från fall till fall, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Verksamheten i projektet En kulturvän är för närvarande begränsad, men vi fortsätter hålla kontakten med varandra via digitala kanaler och odlar, snickrar och skapar hemma eller i mindre grupp. Vill du vara med och skapa eller dela med dig av dina idéer? Kontakta oss gärna! Mer information om En kulturvän och kontaktuppgifter hittar du här

På vår Facebooksida, Instagram @konstframjandetvastmanland och här på hemsidan hittar du den senaste informationen om vårt program och våra träffar!

Om du har frågor kan du nå oss på vastmanland@konstframjandet.se, tel. 073 779 93 78 eller på Facebook.

Information till dig som är konstnär:

För att snabbt få en bild av de ekonomiska konsekvenserna av Coronaviruset för bild- och formkonstnärer behöver Konstnärernas Riksorganisation er hjälp. Fyll i denna korta enkät så bidrar du till att skapa en tydligare bild av effekterna och underlättar deras arbete med att visa politikerna på behovet av både akuta och långsiktiga lösningar.

Visa alla