Ett ljudporträtt av samtiden — Åsa Stjerna

Ett sommarregn, skogshuggare i Möklinta, en flugas fruktlösa flykt mot fönstret, fotsteg i vinterlandskap, sångsvanar som mellanlandar i Fläcksjön, Åkrahallen en helt vanlig vardag, anställda på Samhällsbyggnadskontoret och Medborgarkontoret och många andra soniska ögonblick. Allt ackompagnerat av rådhusklockans ständiga tickande.

Under 6 månader; vinter, vår och sommar har Åsa Stjerna samlat in ljudinspelningar av den skiftande plats som Sala med omnejd utgör. Från Fläckebo, till Västerfärnebo, vidare upp till Möklinta, ned mot Ransta, Kumla, och slutligen Sala.
I det ”arkivrum” som konstnären Åsa Stjerna byggt upp i Travershallen tillåts platser och ögonblick träda fram, ställas sida vid sida i sändigt nya oväntade kombinationer och skapa ett ljudporträtt av Sala av idag.

”Ett kulturliv för alla –konst” lät i mars 2018 bjuda in ljudkonstnär Åsa Stjerna att arbeta i Sala kommun under tre veckor. Med Samhällsbyggnadskontoret och Medborgarkontoret som utgångspunkt valde hon att att möta människor och besöka platser i kommunen och utifrån detta göra ett ljudporträtt av samtiden. Allmänheten har också fått bidra med ljudinspelningar från sin stad och elever i åk 5 har gjort ljudupptagningar i en workshop.

Åsa Stjerna är ljudkonstnär som genom sina platsspecifika ljudinstallationer utforskar underliggande historiska, politiska och poetiska fenomen som har anknytning till en plats, och gör dessa tillgängliga. För närvarande arbetar hon med flera projekt med offentlig konst där hon utforskar stadsmiljöer genom ljud och lyssnande.

Stjerna har haft åtskilliga utställningar i Sverige och internationellt och en permanent ljudinstallation av henne finns på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.

http://www.asastjerna.se/

Projektet ingår i Ett kulturliv för alla – konst, och arrangeras av Sala kommun i samarbete med Sala konstförening och med stöd av Region Västmanland, Kulturrådet och Konstfrämjandet Västmanland.

25 augusti – 15 september 2018
Vernissage den 25 augusti kl.13.00 – 15.00 i Travershallen

Visa alla