Aida Chehrehgosha — Residenskonstnär på Ekomuseum Art Space

Foto: Patricia Reyes

Med sin egen uppväxt i Hallstahammar kan konstnären Aida Chehrehgosha lyfta fram platsen på ett unikt vis, med berättelser och minnen präglade av kojbyggen, vänskap, skinheads och föräldrarnas kamp att etablera familjen i det nya landet.

Juryn mötte en stark ansökan fylld med en önskan om att återvända till den plats där de viktiga åren i hennes uppväxt ägde rum för att rekonstruera något som konstnären i vuxen ålder ännu upplever som outtalat. Det blir en möjlighet till att genom konsten bidra med ett stycke svensk samtidshistoria till det industrihistoriska Bergslagen, som under sina olika historiska skeden har utvecklats och formats av både utvandring och arbetskraftsinvandring. Med en konstnärlig praktik präglad av fotografi, scenografiska och rumsliga arbeten vill konstnären lyfta fram det skulpturala i sitt arbete under vistelsen.

Av denna anledning är Ekomuseum Art Space oerhört glada över att kunna presentera Aida Chehrehgosha som residenskonstnär i Hallstahammar under sommaren 2018.

Aida Chehrehgosha föddes i Iran, Tehran. Hon har under sin uppväxt uppväxt bott bland annat i Hallstahammar och Västerås men är numera baserad i Stockholm. Aida Chehrehgosha har studerat på Konstfack i fri konst samt som specialelev på Kungliga Konsthögskolan. Hon har tidigare bland annat ställt ut på Västerås konstmuseum, Eskilstuna konstmuseum och Liljevalchs konsthall samt arbetat som scenograf och kostymör i Dramatens uppsättning av Utvandrarna.

Vi vill tacka alla sökanden för den höga kvalitén på ansökningarna.

För mer information om Ekomuseum Art Space projektet, besök oss här

Ekomuseum Art Space arrageras av Konstfrämjandet Västmanland, Ekomuseum Bergslagen och Kanalbolaget AB med stöd av Region Västmanlands Kulturella och Kreativa projekt, Västmanlands Länsbildningsförbund och i samverkan med Hallstahammars kommun.

Visa alla