Ekomuseum Art Space — Artist-in-residence

Konstfrämjandet Västmanland samverkar med Ekomuseum Bergslagen och Strömsholms kanal/Kanalbolaget för att utveckla konstprojekt i unika kulturarvsmiljöer i Västmanland.

Under sommaren 2018 erbjuder vi en konstnär en unik möjlighet att bo och arbeta i Skantzenområdet i Hallstahammar och ta del av arbetet kring renoveringen av Strömsholms kanals slussportar. Med det historiska materialet från slussportarna som utgångspunkt kan konstnären skapa fritt i en unik miljö. I residensprogrammet ingår även workshopaktiviteter för barn och unga och ett konstprogram med öppen ateljé och föreläsning. Konstnär efterlyses via öppen utlysning / Open call.

Mer information om ansökningsperiod och ansökningsförfarande hittar du här: http://vastmanland.konstframjandet.se/projekt/ekomuseum-art-space/

Ekomuseum Art Space residens arrangeras av Konstfrämjandet Västmanland i samarbete med Ekomuseum Bergslagen och Strömsholms kanal Ab / Kanalbolaget samt med stöd av Region Västmanlands Kulturella och Kreativa medel och Västmanlands Länsbildningsförbund.

Kontaktperson: Anna Törrönen, verksamhetsledare Konstfrämjandet Västmanland
tel. 073 779 93 78
e-post: vastmanland@konstframjandet.se

Visa alla