Alla människor är konstnärer, men bara konstnärerna vet om det — Föreläsning med konstnären Ruben Wätte

Föreläsningen arrangeras av Konstfrämjandet Västmanland i samarbete med ABF Västerås, Västerås konstmuseum och Konstfrämjandet.

Varenda barn vet något som de flesta vuxna tycks ha glömt, nämligen att världen är en fantastisk plats där nästan allt är möjligt och att varje människa kan röra sig i den, utforska och förändra den. Någonstans under uppväxten bleknar den förståelsen bort, eller kanske buras in, till förmån för ett annat mer effektivt och rationellt sätta att möta världen. Men det barnen vet och de flesta vuxna glömt är inte borta för alltid, barnets insikter bär vi alltjämt med oss och det går att återupprätta vår kontakt med denna del av oss själva, hur gamla vi än är. Barnegenskaperna finns kvar inom oss, under lager av vanemässig anpassning, kontroll och rädslor. Där finns också dolda reservoarer av spontanitet, kreativitet, förundran och nyfikenhet, som en bortglömd guldskatt eller som en ständigt förnyelsebar naturresurs. Jag vill berätta om en enkel men mycket användbar karta och kompass och samtala med er om hur vi alla kan orientera för att hitta tillbaka till glömda delar av oss själva.

Ruben Wätte, konstnär

http://rubenwatte.com

Datum: Fredag 20 / 4 kl. 15.30 – 16.30

Föreläsningen anordnas av Konstfrämjandet Västmanland i samarbete med ABF Västerås / ABF i Västmanland, Västerås konstmuseum och Konstfrämjandet.

I samband med föreläsningen uppmärksammar vi även boken

http://konstframjandet.se/aktuellt/konstframjande-bocker-den-fria-leken/

http://vastmanland.konstframjandet.se

http://www.abf.se/Distrikt-och-avdelningar/ABF-Vastmanland/ABF-Vasteras/

http://vasteraskonstmuseum.se

Visa alla