Akustikreservatet i Uttersberg bjuder in

Under 2021 samverkade Fagersta och Skinnskatteberg kommuner där konstprogrammet ”Akustikreservatet i Uttersberg bjuder in” av Malin Lobell i samarbete med Lina Nordenström ägerrum.

“Akustikreservatet i Uttersberg bjuder in”


Lördagen 16 oktober kl. 12.00 i Fagersta bibliotek:

Konstnären Malin Lobell berättar om sitt projekt ”Jag håller i en skog i mina händer” som hon arbetat med i Norberg under sommarhalvåret och som vidareutvecklats till det nu aktuella projektet, kopplat till Akustikreservatet i Uttersberg. I ett samtal med kollegan Lina Nordenström, från Grafikverkstan Godsmagasinet i Uttersberg, ger de tillsammans en bakgrund till arbetet kring reservatsskogen och de tankegångar som tagit form under arbetets gång.

Projektet ”Jag håller en skog i mina händer” rymmer frågor om ansvar, omsorg, framtid och historia. Om kultur och konst i och för skogen. Utifrån titeln har projektet vecklats ut och slingrat sig fram mellan kommungränser, reservatsgränser och hyggen, ner i kolbottnen och upp i trädkronan, för att lyfta och sammanföra våra röster. Naturens och våra rättigheter. Gemensamheter. Vad är en gräns? Vad är en hänsynsyta? Vilken roll spelar kantzonen, för skogens invånare, för människan, ekonomin eller akustiken? “Akustikreservatet i Uttersberg bjuder in” är en del av konstprojektet ASK och har vuxit fram i samarbete
mellan de båda konstnärerna.

Det kommer ges möjlighet till gemensam bussresa till söndagens program i Uttersberg, med avgång från Fagersta bibliotek söndagen den 17 oktober. Utöver själva programmet, som tar ca 1,5 timme, kommer det även att finnas tid att se skulpturparken och utställningarna på Galleri Astley i Uttersberg.

kl.13.00 Avfärd från Fagersta Bibliotek – Uttersberg

kl.16.30 Återresa från Uttersberg tillbaka till Fagersta bibliotek


Söndagen 17 oktober kl. 14.00 på perrongen framför Galleri Astley i Uttersberg:

Konstnärerna Malin Lobell och Lina Nordenström bjuder in till ett program med kulning, föredrag och invigning. Akustikreservatet avsattes som reservat 1992 tack vare att eldsjälen och galleristen Astley Nyhlen uppmärksammade dåvarande Domänverket (idag Sveaskog) på att skogens inramning gav en fantastisk akustik.

Nu skall gränsen kring reservatet och skogens värde aktualiseras med en ny utformad skylt formgiven på Grafikverkstan Godsmagasinet av konstnärerna. De kommer även utforma gränsmarkeringar i form av nedgrävt kol inspirerat av gamla lantmätarhistorier, efter att tillsammans med Sveaskog vandrat längs med och märkt ut den aktuella gränsen. Under invigningen av den nya skylten kommer vi även få höra kulning och mer om vad Naturakustik är.

Söndagens program

14.00 Kulning av Agneta Stolpe

14.10 Malin Lobell hälsar välkommen och presenterar projektet ”Jag håller en skog i mina händer”

14.20 Konstnärerna i samtal med Anders Nyhlén, Galleri Astley, om Akustikreservatets tillkomst

14.30 Föredrag om Naturakustik av forskaren Jennie Tiderman-Österberg

14.45 Kulning Agneta Stolpe och Jennie Tiderman-Österberg

14.50 Om kolning med Jonas ifrån Snarhem (Gustafsson)

15.00 Promenad upp till en glänta i skogens mitt, där vi dricker tallens röst och serveras granens tillväxt, medan Lina Nordenström läser dikten ”Naturlagar” och Malin Lobell tillsammans med Barkborren och Tallstrunten håller tal. Här i skogen synliggörs även reservatets gräns.

Programmet beräknas ta omkring 1,5 timme. Kläder efter väder!

Varmt välkomna!

Visa alla