Konstfrämjandet Västmanland

2

Konstfrämjandet Västmanland

Styrelse

På årsmötet 2019 valdes följande styrelse:

Leif Jonsson ordförande

Björn-Owe Andersson ordinarie ledamot / KRO-representant

Nora Kvassman ordinarie ledamot

Anna Törrönen ordinarie ledamot *

Teresa Binbach ordinarie ledamot

Susanne Torstensson ordinarie ledamot

Susanna Hodin ordinarie ledamot **

Malin Andersson ordinarie ledamot **

* Anna Törrönen i rollen som verksamhetsledare har inte rätt att delta i beslut rörande
hennes anställning.
** Nya ledamöter

Protokoll Konstfrämjandet Västmanlands årsmöte 2019