Konstfrämjandet Västmanland

2

Konstfrämjandet Västmanland

Styrelse

På årsmötet 2020 valdes följande styrelse:

Leif Jonsson ordförande

Björn-Owe Andersson – KRO-representant

Nora Kvassman ordinarie ledamot

Teresa Binbach ordinarie ledamot

Susanne Torstensson ordinarie ledamot

Susanna Hodin ordinarie ledamot

Malin Andersson ordinarie ledamotÅrsmötesprotokoll 2020 Konstfrämjandet Västmanland