Konstfrämjandet Västmanland

2

Konstfrämjandet Västmanland

Ballongen deltar under Public Enquiries

Som en del i symposiet Public Enquiries presenteras Konstfrämjandet Västmanlands aktuella projekt Ballongen - lek på riktigt och dess historiska kontext. 

Public Enquiries är ett forskningsprojekt som utgår från konstnären Kerstin Bergendals arbete, med särskild referens till hennes tidigare PARK LEK projekt. Symposiet är det första i en serie av tre som görs av Marabouparken konsthall, Valand Akademi och SOMEWHERE.

 
Det första symposiet äger rum i Sundbyberg, den lilla kommun där PARK LEK projektet utspelade sig. Huvudtalare och respondenter kommer att fokusera på nyskapande konstnärliga praktiker, projekt och metoder som har utvecklats utanför “utställningskomplexet” inom företag, kommunala förvaltningar eller som en del av sociala rörelser och initiativ från civilsamhället. Dessa kontexter utgör utgångspunkter för de konstnärliga företagen och drivs på av de deltagande aktörerna. Men, så fort konsten lämnar de specifika konstarenorna följs den ofta av en diskussion om integritet och instrumentalisering. Hur motiveras, artikuleras och upprätthålls konstnärliga praktiker utanför konstinstitutionerna, utan utställningar, evenemang eller ens objekt?

Begränsat med plats så OSA till pub@marabouparken.se om du vill komma.

  • Allaktivitetshuset SundbybergSturegatan 10, Sundbyberg
  • 26/11kl 13-17
  • OSA till: pub@marabouparken.se
  • Extern länk