Konstfrämjandet Västmanland

2

Konstfrämjandet Västmanland

Hur söker jag?

Ansökningskriterier

 • Du som kan söka är en yrkesverksam konstnär med högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet. Vi kommer att prioritera sökande som är bosatta eller som på annat vis har en anknytning till Västmanland eller angränsande regionerna Värmland, Närke, Södermanland, Uppland och Dalarna. Konstnärsgrupper är också välkomna att söka. Vi kommer lägga vikt vid idéskissen och hur den förhåller sig till material och plats samt till din/er konstnärliga praktik.

Urval

 • En urvalsgrupp bestående av representanter från Konstfrämjandet Västmanland, Ekomuseum Bergslagen, Kanalbolaget AB, Region Västmanland och Västmanlands länsbildningsförbund kommer välja ut en konstnär.  Alla sökande ges besked omkring den 30 april.
 • Urvalsgruppen består av 
 • Anna Törrönen, verksamhetsledare Konstfrämjandet Västmanland
 • Patrick Kretschek, verksamhetsutvecklare Konstfrämjandet Västmanland
 • Kristina Mezei,  filosofie doktor i konstvetenskap, konstkritiker
 • Anna Falkengren, verksamhetschef Ekomuseum Bergslagen
 • Carina Janzon, VD Kanalbolaget AB
 • Annika Lind, länsbildningskonsulent

Ansökan

 • Ansökningsperiod 16 mars – 20 april
 • Ansökan ska innehålla:
 1. Idéskiss med text och bild där du motiverar vad du vill göra och varför är du intresserad av att medverka. Vikt kommer att läggas vid hur du som konstnär relaterar till materialet och platsen och hur det anknyter till ditt konstnärskap.
 2. Dokumentation av 3 – 5 st referensverk med tidigare arbeten/projekt som berättar vad du arbetar med som konstnär. 1-2 av dessa arbetsprover kan vara film- eller ljudlänkar (delad länk från Vimeo, Youtube, Soundclound).
 3. Personligt brev (Max 1 A4)
 4. CV
 • Vi tar enbart emot ansökningar per e-post och ansökningsdokumenten ska vara i filformatet pdf och anpassade i storlek för att kunna skickas via mail. Vi ser gärna att du namnger filer med namn och personnummer (förnamn_efternamn_yymmdd).
 • Ansökan skickas till: vastmanland@konstframjandet.se  med rubriken Ekomuseum Art Space senast den 20 april.
 • Endast fullständiga ansökningar behandlas.  Ansökningar som inkommer efter den 20 april kommer ej att behandlas. Den sökande får bekräftelse på att ansökan är mottagen. Om någon bekräftelse inte kommit inom 3 vardagar efter inskickad ansökan, kontakta oss via telefon: 073 779 93 78 eller prova att skicka igen.

Kontaktpersoner

 • För frågor om projektet eller ansökan:
 • Anna Törrönen, verksamhetsledare Konstfrämjandet Västmanland
 • tel. 073 779 93 78 eller e-post: vastmanland@konstframjandet.se
 • För frågor om Ekomuseum Bergslagens miljöer:
 • Anna Falkengren, Ekomuseum Bergslagen
 • tel. 0240-66 30 82 eller e-post: anna@ekomuseum.se