Konstfrämjandet Västmanland

2

Konstfrämjandet Västmanland

BKK Norberg

Pinnverket är ett första försök att starta upp en konstklubb för barn i Norberg. Under sommaren kommer vi, med platsen som utgångspunkt, skapa skulpturer, installationer och konstperformances tillsammans.

mer info om projektet