Konstfrämjandet Västmanland

2

Konstfrämjandet Västmanland

Sahar Burhan, Mimmi Tollerup och Karin Edvall

Nod i Norberg och Sala

Nod är ett projekt av Sahar Burhan – en konstnär som rör sig mellan olika uttrycksformer, men där samspelet med andra människor alltid är en viktig del av processen. I Sala och Norberg utgår hon från platsens specifika karaktär och mötet med människorna där genom en öppen workshop som lämnar avtryck i form av mandlas i Tingshusparken i Norberg.

En annan workshop genomfördes i Norberg, tillsammans med illustratören och konstnären Mimmi Tollerup – Andas, dansa och måla.

Erfarenheterna får de båda workshopen  i Norberg och en i Sala kunde som en utökad del av ASK presenteras i utställningen Nod, på Aguélimuseet i november.

De lokala konstnärerna Karin Edvall och Mimmi Tollerup vägledde Sahar i mötet med platserna.

 

Nod från Aguélimuseet