Konstfrämjandet Västmanland

2

Konstfrämjandet Västmanland

Konstfrämjandet Västmanland söker en konstnärlig ledare

Foto: Patrick Kretschek / Från Linnea Hansanders "Det magiska ordet", 2019
Konstfrämjandet Västmanland är ett av Folkrörelsernas Konstfrämjandets 13 distrikt i landet.
Vi är helt självständiga i förhållande till riksorganisationen, men har en nära kontakt med kansliet i Stockholm och de övriga distrikten.

Vi är en ideell förening och liten organisation med små ekonomiska resurser och arbetar med tidsbegränsade projekt. Trots detta har vi under de senaste åren kunnat etablera oss som en central aktör inom Västmanlands konstliv, med en inriktning på deltagarbaserad samtidskonst som även uppmärksammats nationellt. Det har vi kunnat göra genom en ständig dialog och i konkret samarbete med många olika intressenter runt om i länet.
Vårt mål är att skapa en långsiktigt hållbar struktur som ger möjlighet att bjuda in nya grupper till möten med konst, utifrån ett perspektiv där vi ser konsten som ett sätt att
tänka och agera.


Vi söker nu Dig som är beredd att ta dig an utmaningen att som ny konstnärlig ledare hitta din egen väg för att tillsammans med oss andra vidareutveckla verksamheten. Det är ett arbete som kräver ett stort personligt engagemang och en förmåga att samtidigt hantera flera olika uppgifter.
Det är också viktigt att du är en person som trivs med att vara ansvarig i ett publikt och offentligt sammanhang. Men du måste även vara beredd att ibland själv delta aktivt i genomförandet av våra olika projekt. Därutöver behöver du vara väl orienterad inom samtida konst- och kulturuttryck.


För att få en bild av vad arbetet som konstnärlig ledare för Konstfrämjandet Västmanland kan innebära kommer du att inledningsvis få till uppgift att som projektledare ansvara för projektet En konsthall i Skogskanten. Det är en del av det interregionala projektet Skogen mellan oss, där du ska initiera en tillfällig utomhuskonsthall för offentlig miljö i Västmanland. Arbetet innebär uppstart, planering och övergripande ansvar för genomförandet, samt kommunikation, dokumentation och avrapportering av projektet till finansiärerna.
Parallellt med detta kommer du också att introduceras till verksamhetens olika delar samt rollen som medarbetare i det regionala projektet Ett kulturliv för alla – Konst, som kommer att avslutas under hösten. För att därefter delta i uppstarten av ASK – Arbetsfält för samtida konst; ett projekt som kan ses som en vidareutveckling av det tidigare projektet och som har som mål att stärka infrastrukturen för bild och form i Västmanland.


Kvalifikationer


Vad vi söker är en socialt kompetent projektledare och producent inom konst- och kulturfältet som trivs med att utgöra navet i en organisation med rötter i Folkrörelsetraditionen, med ett starkt socialt engagemang och som ser konstens möjligheter i det sammanhanget. Du ska vara välorganiserad och ha god samarbetsförmåga, eftersom vår verksamhet innebär samverkan med många olika aktörer och deltagare.


Meriterande:
Erfarenhet av konstbildning och folkbildning.
Konstpedagogisk erfarenhet i relation till både barn, unga och vuxna. 
Konstnärlig högskola eller motsvarande utbildning. 
Vana att arbeta mot kommuner, stadsdelar och föreningar.
Flerspråkighet.


Krav:
Att kunna göra sig förstådd på svenska i tal och skrift.  


Önskvärt:
Det är önskvärt att du har körkort B.


Varaktighet och omfattning:
Projektanställning med en omfattning på 50%, med början omkring den första oktober och inledningsvis under ett år. Med möjlighet till utökning av tjänsten, såväl med avseende på varaktighet och omfattning. Beroende av omständigheter och tillgängliga ekonomiska
resurser, eftersom vår verksamhet till helt övervägande del bygger på projektmedel.


Övrigt:
Du kommer att leda projektet En konsthall i Skogskanten i Norberg och samverka med våra övriga projekt, som Tidskriften Lyktan och En Kulturvän. Du kommer även ingå som representant för Konstfrämjandet Västmanland i det mellansvenska konstprojektet Skogen mellan oss, samt det regionala projektet ASK – Arbetsfält för samtida konst.


Tjänsten innebär administrations-, budget- och redovisningsansvar gentemot finansiärer och föreningens styrelse. I ditt uppdrag ingår även arbetsledning, samt att ta fram underlag för och formulera ansökningshandlingar av skilda slag. Arbetet innebär sociala möten med barn, unga och vuxna, samt visst helg- och kvällsarbete.


Konstfrämjandet Västmanland är en mobil organisation, vilket innebär att vi inte har ett kontor utan att du arbetar hemifrån och ute hos de olika samarbetsparterna och projektplatserna. Du har möjlighet att arbeta flexibelt och lägga upp din arbetstid fritt i dialog med oss andra i organisationen. Vi värnar om en god arbetsmiljö och teamarbete.


I vår verksamhet arbetar vi med ett intersektionellt perspektiv och söker en person som kan representera den värdegrund som Konstfrämjandet står för, där ”Konst för alla”
markerar inriktningen. 


Instruktioner för ansökan:
Sänd in ditt CV och ett personligt brev på max 1 A4. Ange minst 1 referensperson alt. referensbrev. 
Skicka in den digitalt till vastmanland@konstframjandet.se,
senast 31 augusti 2020. 


Vi läser ansökningar löpande.


Kontakt och frågor:
Kontakta Anna Törrönen,
konstnärlig ledare för Konstfrämjandet Västmanland
E-post: vastmanland@konstframjandet.se


PDF-version kan laddas ned här