Konstfrämjandet Västmanland

2

Konstfrämjandet Västmanland

Internationell konstnär samarbetar med råbybor

Under 2017 och 2018 kommer den tyska konstnären Michael Beutler uppföra ett nytt offentligt konstverk på Råby tillsammans med råbybor. Beutler som tidigare gjort stora konstinstallationer i bl a Berlin, Venedig och i Gwangju, Sydkorea, samarbetar ofta med lokalbefolkningen i sina verk.

Vid ett första besök blev Beutler direkt nyfiken på Råbys unika historia med det stora lektältet Ballongen som flyttades hit från Moderna museet 1968. Ambitionen 1968-69 var att det gemensamma bygget skulle stimulera inte bara en ny fysisk form, utan framför allt möjliggöra nya möten och relationer – en ”aktiv samverkan för gemenskap” som det uttrycktes. I det nya verket Råby Planet utforskar Beutler samma tes, genom att bygga ett lekfullt spel tillsammans med råbyborna. Det slutliga verket presenteras sommaren 2018.

 

Beutler ställer själv frågorna: Skulle Ballongen kunna vändas ut-och-in och bli en lek ute på gatorna och i omgivningarna på Råby? Skulle uppbyggnaden av ett eget spel skapa en gemenskap för råbyborna?

 

Projektet Råby Planet är en del av Konst Händer och genomförs av Konstfrämjandet Västmanland, Västerås konstmuseum och Statens konstråd. Konstfrämjandet, som tidigare arbetat med lokala och nationella konstnärer på Råby inom projektet Ballongen – lek på riktigt, ser Konst Händer som en möjlighet att fortsätta ett konstnärligt arbete på Råby, nu med en internationell konstnär.

 

Följ Råby Planet på Facebook!

 

Kontakt: Katrin Ingelstedt, Konstfrämjandet Västmanland

Katrin.ingelstedt@konstframjandet.se